Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Tenk før du drikker

A picture
© shutterstock.com - Nejron Photo
Visste du at Europa er området med høyest alkoholforbruk per person i hele verden? Opplys deg selv og se hvordan du og vennene dine kanskje kan vurdere å drikke litt mindre eller slutte helt.

Alkohol er nest største risikofaktor for helseproblemer i Europa, og unge mennesker tar en uforholdsmessig stor andel av denne byrden. Hvert år dør mer enn 55 000 personer i aldersgruppen 15 til 29 år i Europa av alkoholrelaterte årsaker.

 

Kjenn dine grenser

To tredeler av landene i Europa har en nedre aldersgrense på 18 år, og en femdel har en nedre aldersgrense på 16 år for salg av øl og vin. Tre land har ingen aldersgrense for salg av alkohol. Bare litt over en fjerdedel av EUs innbyggere har kjennskap til promillegrensene for bilkjøring i hjemlandet, selv om alle land har én eller annen form for restriksjon knyttet til bilkjøring i alkoholpåvirket tilstand. Du kan til og med bli straffet for å bruke sykkelen når du har drukket alkohol.

 

TALK ABOUT ALCOHOL (prat om alkohol) er et webområde fullt av informasjon og interessante saker som kan utforskes. Her finner du fakta om alkohol, hvordan den påvirker unge mennesker, og hvilke lover du bør kjenne til. Området hjelper deg til å trekke dine egne konklusjoner om alkohol. Helse- og omsorgsdepartementet, offentlige helseinstitusjoner eller den nærmeste helsestasjonen for ungdom kan gi deg mer informasjon.

 

Engasjer deg for å hjelpe andre med å ta informerte valg

APYN-nettverket (Alcohol Policy Youth Network) er åpent for alle ungdomsorganisasjoner og -klubber (som ikke er sponset av alkoholindustrien) som ønsker å jobbe for å redusere de skadelige virkningene av alkohol.

Nettverkets målsetning er å mobilisere unge i hele Europa til å øke bevisstheten om alkoholrelaterte temaer og bli ambassadører for en bedre alkoholpolitikk på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. APYN tilbyr også opplæring, ressurser og veiledning om hvordan du iverksetter prosjekter om alkoholrelaterte problemer.

 

Active - sobriety, friendship and peace (endruelighet, vennskap og fred) er en europeisk ungdomsorganisasjon som samordner mer enn 500 ungdomsgrupper og 25 000 unge mennesker som har valgt et alkoholfritt liv. De jobber for en alkoholfri livsstil og tilbyr et alternativ til mennesker som ikke aksepterer alkohol som en naturlig del av kulturen. Active organiserer seminarer, kurs, ungdomstreff og sosiale aktiviteter og driver politisk arbeid for å oppfordre til et alkohol- og stoffritt miljø.

Hvis du ønsker å lage din egen kampanje, tilbyr Stiftelsen for en stoffri verden gratis materiale og informasjon, for eksempel heftet "Sannheten om alkohol".

EU-programmet Aktiv ungdom støtter ungdomsprosjekter og utveksling av informasjon mellom ungdom og fokuserer samtidig på å fremme en sunn livsstil.