Avrupa Gençlik Portalı
Avrupa’daki gençler için bilgiler ve fırsatlar.

Sağlıklı ol – Kendin ol: AB ve Genç Sağlığı

A picture
© shutterstock.com - iko
AB’nin Genç Sağlığına ilişkin faaliyetleri ülkeniz hükümetinin, Sivil Toplum Örgütlerinin ve diğer aktörlerin sizi ve arkadaşlarınızı daha sağlıklı hale getirmek için harekete geçmelerini amaçlamaktadır. Ancak sorumlu yaşam tarzı seçimleri yaparak artık sizin de dâhil olmanızın zamanıdır.

AB’nin gençlerin sağlığına ilgisi, AB Sağlık Stratejisi’nin önemli bir unsurudur. Neden siz de dâhil olmayasınız? Daha sağlıklı olmanız için en önemli aktör sizsiniz!

 

AB Genç Sağlığı İnisiyatifi

2008 yılında, AB Konseyi Avrupa’daki genç bireylerin sağlık ve refahını desteklemenin öneminin altını çizen gençlerin sağlık ve refahına ilişkin kKararı'nı kabul etmiştir.

 

2009 yılında Avrupa Komisyonu, asıl gayesi gençleri kendi sağlıklarına ilişkin karar verme sürecine dâhil etmek ve gençlerin daha sağlıklı hale getirilmesi için ilgililerin sorumluluk üstlenmesini sağlamak olan Genç Sağlığı İnisiyatifi’ni başlatmıştır. Avrupa Gençlik Forumu ile birlikte düzenlenen Sağlıklı Ol - Kendin Ol konferansında, gençlerin sağlığını geliştirecek eylemleri içeren bir genç sağlığı yol haritası oluşturulmuştur.

 

AB Genç Sağlığı Faaliyetleri

Komisyonun genç sağlığı sorunlarına ilişkin farklı faaliyetleri bulunmaktadır, ancak genel hatları ile üç tanesinden yararlanabilirsiniz:

AB Sağlık Portalı - gençler, Avrupa içinde ve dışında sağlıkla ilgili konular ve faaliyetler ve AB kamu sağlığı programları hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar.

AB Sağlık Sigortası Kartı yurtdışında iken hasta olur veya yaralanırsanız size zaman ve para kazandıracak ve uğraşıdan kurtaracaktır.

Dünya Sağlık Örgütü/Avrupa – çocuk ve ergen sağlığı, gençleri alkol tüketimi, yasadışı uyuşturucu madde ve sigara kullanımı, korunmasız seks, şiddet ve yaralanmaların tehlikelerine karşı uyarmaktadır.

 

AB’nin gençlik ve sağlığa yaklaşımı

Gençlerin yetişkinlikte karşılaşacakları kardiyovasküler hastalık, diyabet, inme, kanser ve ruhsal rahatsızlıklar çocukluk ve ergenlik yıllarında başlamaktadır. Bu nedenle gençler arasında sağlık DSÖ’nün (Dünya Sağlık Örgütü) [http://www.who.int/en/] “sağlık yalnızca hastalığın yokluğu değil, eksiksiz bir fiziksel, psikolojik ve sosyal iyilik hali” şeklindeki sağlık tanımı doğrultusunda en geniş anlamıyla dikkate alınmalıdır.

AB’nin gençlerde sağlık kavramı fiziksel yetenek, psikolojik işleyiş, sosyal ilişkiler ve çevresel potansiyelleri (örneğin yeni bilgi ve beceriler edinme imkânları, boş zaman faaliyetlerine ilişkin olanaklar ve fiziki çevre) de kapsamaktadır.

Yayınlanma: Pzt., 29/04/2013 - 12:18


Tweet Button: 

İlgili bağlantılar


Info for young people in the western balkans

Uzman yardımına veya tavsiyesine mi ihtiyacınız var?

Ask us!