Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Vær sunn, vær deg selv: EU og ung helse

A picture
© shutterstock.com - iko
Formålet med EUs aktiviteter knyttet til Ung helse er å bistå myndigheter, ikke-statlige organisasjoner og andre aktører i landet ditt med å iverksette tiltak for å bedre helsen til deg og vennene dine. Men det er også viktig at du selv tar ansvar for å endre livsstilen din.

Oppmerksomheten som EU nå retter mot de unges helse, er et viktig element i EUs sunnhetsstrategi. Har du lyst til å bli med? Den viktigste aktøren for å forbedre helsen er deg selv!

 

EU-initiativet Ung helse

I 2008 vedtok Rådet for Den europeiske union en Resolusjon om unges helse og velvære som poengterte hvor viktig det er å fremme de unges helse og velvære i Europa.

 

I 2009 iverksatte EU-kommisjonen initiativet Ung helse, der hovedmålet er å engasjere ungdommer i beslutningsprosesser knyttet til egen helse, og oppnå forpliktende samarbeid med de gjeldende instansene om å forbedre de unges helse. Under konferansen Vær sunn, vær deg selv, som er organisert av Det europeiske ungdomsforumet, ble det laget et utkast til veikart med tiltak for å fremme de unges helse.

 

EUs aktiviteter for Ung helse

Kommisjonen har ulike aktiviteter knyttet til Ung helse, men du kan konsentrere deg om disse:

Den europeiske helseportalen inneholder informasjon om helserelaterte temaer og aktiviteter i og utenfor Europa og EUs folkehelseprogrammer.

Med det europeiske helsetrygdkortet 
sparer du tid og penger og slipper bryderi hvis du blir syk eller skadet når du er i utlandet.

Verdens helseorganisasjon/Europa – barn og unges helse advarer unge mennesker mot vold og ulykker og farene ved å drikke alkohol, bruke narkotika og tobakk og ha usikker sex.

 

EUs tilnærming til ungdom og helse

Mange av helseproblemene unge mennesker opplever som voksne, for eksempel hjerte- og karsykdommer, diabetes, slag, kreft og mental lidelser, starter i unge år. Når det gjelder unge mennesker bør derfor helse tolkes i den videste betydningen, i tråd med WHOs definisjon av helse: "En tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom og lyte".

EUs begrep om helse hos unge mennesker dekker fysisk kapasitet, psykologisk kapasitet, sosiale relasjoner og miljøbetinget potensiale (for eksempel mulighet til å tilegne seg ny informasjon og nye ferdigheter, muligheter til fritidsaktiviteter, det fysiske miljøet).

 

Publisert: Man, 29/04/2013 - 12:17


Relaterte koblinger


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!