Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

EU och ungas hälsa

A picture
© shutterstock.com - iko
EU:s insatser ska hjälpa regeringar, icke-statliga organisationer och andra aktörer att arbeta för att du och dina kompisar får bättre hälsa. Men du kan själv göra något genom att välja rätt livsstil.

Ungas hälsa är en viktig del i EU:s folkhälsostrategi. Varför inte engagera dig? Det viktigaste är vad du själv gör för din hälsa!

 

EU:s initiativ för ungas hälsa

År 2008 antog EU:s ministerråd en resolution om ungdomars hälsa och välbefinnande som lyfte fram vikten av att arbeta för ungas hälsa och välbefinnande.

 

År 2009 lanserade EU-kommissionen ett initiativ för ungas hälsa. Det främsta målet var att få unga att bli mer delaktiga i beslut om hälsofrågor och att engagera andra aktörer i arbetet för ungas hälsa. På konferensen ”Be Healthy – Be Yourself” som hölls i samarbete med Europeiska ungdomsforumet tog man fram en färdplan för insatser för ungas hälsa.

 

Andra EU-insatser för ungas hälsa

Kommissionen gör en hel del för ungas hälsa – här är tre bra exempel:

EU:s folkhälsoportal – Unga hittar du information och initiativ om hälsa i och utanför EU, bland annat EU:s folkhälsoprogram.

Med det europeiska sjukförsäkringskortet blir det enklare och billigare för dig att söka vård om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka utomlands.

WHO Europa – barn och ungas hälsa informerar om bland annat alkohol, narkotika, rökning, säkert sex, våld och skador.

 

Därför är ungas hälsa en viktig fråga

Risken för vanliga folksjukdomar som hjärt–kärlsjukdomar, diabetes, stroke, cancer och psykiska besvär grundläggs ofta redan i unga år. Man bör därför se på hälsa i vid bemärkelse, i linje med WHO:s definition: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller svaghet.”

För EU handlar därför ungas hälsa också om fysisk och psykisk förmåga, sociala relationer, den fysiska omgivningen och möjligheterna att skaffa sig nya kunskaper och färdigheter och ägna sig åt fritidsaktiviteter.

Publicerad: Mån, 29/04/2013 - 12:12


Tweet Button: 

Länkar


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!