Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Buďte zdraví – buďte sami sebou: EÚ a zdravie mládeže

A picture
© shutterstock.com - iko
EÚ pomáha v oblasti zdravia mládeže vládam členských štátov, MVO a ďalším aktérom pri vykonávaní činností zameraných na zlepšenie vášho zdravia a zdravia vašich priateľov. Ale je čas, aby ste sa aj vy zapojili a zodpovedne uvažovali nad voľbou životného štýlu.

Dôležitou súčasťou stratégie EÚ v oblasti zdravia je pozornosť, ktorú EÚ venuje zdraviu mladých ľudí. Prečo sa nezapojiť? Za svoje zdravie zodpovedáte hlavne vy sami!

 

Iniciatíva EÚ v oblasti zdravia mládeže

Rada EÚ v roku 2008 prijala uznesenie zamerané na podporu fyzického a duševného zdravia mladých ľudí.

 

V roku 2009 Európska komisia odštartovala iniciatívu v oblasti zdravia mládeže s cieľom zapojiť mladých ľudí do rozhodovacieho procesu o vlastnom zdraví a presvedčiť zainteresované strany, aby sa zaviazali zlepšiť zdravie mládeže. Európske fórum mládeže na konferencii Buďte zdraví – buďte sami sebou navrhlo plán pre zdravie mládeže a činnosti na zlepšenie zdravia mladých ľudí.

 

Činnosť EÚ v oblasti zdravia mládeže

Z rôznych činností v oblasti zdravia mládeže, ktoré vyvíja Komisia, môžete využiť hlavne tri:

Na portáli Zdravie-EÚ – mladí ľudia nájdete informácie o otázkach súvisiacich so zdravím, o činnostiach v Európe a mimo nej a o programoch EÚ v oblasti verejného zdravia.

Európsky preukaz zdravotného poistenia 
vám pomôže ušetriť čas, nepríjemnosti a peniaze, keď v zahraničí ochoriete alebo sa zraníte.

Svetová zdravotnícka organizácia/Európa – zdravie detí a mládeže varuje mladých ľudí pred nebezpečenstvom súvisiacim s užívaním alkoholu, zakázaných drog a cigariet, nechráneným sexom, násilím a úrazmi.

 

Prístup EÚ k mládeži  a zdraviu

Mnohé zdravotné problémy, ako napríklad kardiovaskulárne choroby, cukrovka, mŕtvica, rakovina alebo duševné poruchy, ktoré mladých ľudí postihnú v dospelosti, sa začínajú už počas detstva a dospievania. To je dôvod, prečo by sa mala téma zdravia medzi mladými ľuďmi zohľadniť v čo najširšom zmysle v súlade s definíciou zdravia podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO): „zdravie je nielen neprítomnosť choroby, ale stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody“.

EÚ do pojmu zdravie mládeže zahŕňa aj fyzické schopnosti, psychologické fungovanie, sociálne vzťahy a potenciál prostredia (napríklad príležitosť získať nové informácie a zručnosti, možnosti pre rekreačné aktivity, fyzické prostredie).

 

Dátum uverejnenia: pon., 29/04/2013 - 12:01


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!