Den Europæiske Ungdomsportal
Information og muligheder for unge i hele Europa.

Vær sund – vær dig selv: EU og unges sundhed

A picture
© shutterstock.com - iko
EU’s aktiviteter i forbindelse med unges sundhed skal hjælpe dit lands myndigheder, ngo’er og andre aktører med at gøre noget for at forbedre dit og dine venners helbred. Men det er også på tide, at du selv gør noget ved at træffe fornuftige livsstilsvalg.

EU’s opmærksomhed på unges sundhed er en vigtig del af EU’s strategi på sundhedsområdet. Hvorfor ikke komme i gang? Den vigtigste person, der kan forbedre dit helbred, er dig selv!

 

EU-initiativet for unges sundhed

I 2008 vedtog EU-Rådet en resolution om unges sundhed og trivsel, der understregede, at det er vigtigt at fremme europæiske unges sundhed og velvære.

 

I 2009 lancerede Europa-Kommissionen et initiativ for unges sundhed, der som overordnet mål skulle engagere de unge i beslutningsprocessen angående deres sundhed og anspore de forskellige parter til at hjælpe med at forbedre de unges sundhed. På konferencen Vær sund – vær dig selv, arrangeret i samarbejde med Det Europæiske Ungdomsforum blev der lavet et udkast til en køreplan med tiltag til at fremme unges sundhed.

 

EU’s tiltag vedrørende unges sundhed

Kommissionen står bag en række initiativer vedrørende unges sundhed, men overordnet set har du fordel af tre tiltag:

EU's sundhedsportals sider om unge finder du oplysninger om sundhed, aktiviteter i og uden for Europa og EU’s folkesundhedsprogrammer.

Det europæiske sygesikringskort sparer dig for tid, besvær og penge, hvis du bliver syg eller kommer til skade, mens du opholder dig i udlandet.

WHO Europas sider om børn og unges sundhed advarer unge om farerne ved indtagelse af alkohol, anvendelse af ulovlige stoffer og tobaksrygning, ubeskyttet sex, vold og skader.

 

EU’s tilgang til unges sundhed

Mange af de helbredsproblemer, som unge vil få som voksne, som hjerte-kar-sygdomme, sukkersyge, slagtilfælde, kræft og sindslidelser, begynder i barndoms- eller ungdomsårene. Når det drejer sig om unge, bør sundhed derfor opfattes i ordets bredeste betydning i henhold til WHO’s definition af begrebet: “Sundhed er ikke alene en sygdomsfri tilstand, men en tilstand med komplet fysisk, psykologisk og socialt velbefindende”.

EU’s opfattelse af unges sundhed omfatter også fysisk kapacitet, psykologisk funktion, sociale relationer og omgivelserne og de muligheder, omgivelserne byder på (f.eks. mulighed for at erhverve ny viden og nye færdigheder, mulighed for fritidsaktiviteter og det fysiske miljø).

Offentliggjort: Man, 29/04/2013 - 11:56


Links


Info for young people in the western balkans

Har du brug for hjælp rådgivning fra en ekspert?

Spørg os!