Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

Terve oma elämä: EU ja nuorten terveys

A picture
© shutterstock.com - iko
EU:n edistää nuorten terveyttä toimilla, jotka täydentävät kunkin jäsenmaan viranomaisten sekä kansalaisjärjestöjen ja muiden tahojen työtä. Jokainen nuori voi myös itse vaikuttaa terveyteensä vastuullisilla elämäntapavalinnoilla.

Nuorten terveys on keskeisellä sijalla EU:n terveysstrategiassa. Jokainen voi kantaa kortensa kekoon. Oman terveytesi paras edistäjä olet sinä itse!

 

EU:n nuorten terveyskampanja

EU:n neuvosto antoi vuonna 2008 nuorten terveyttä ja hyvinvointia koskevan päätöslauselman, jossa korostettiin nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen merkitystä Euroopassa.

 

Euroopan komissio käynnisti vuonna 2009 nuorten terveyskampanjan, jonka päätavoitteena on saada nuoret mukaan päättämään omasta terveydestään ja vahvistaa sidosryhmien tukea nuorten terveyden edistämiselle. Yhteistyössä Euroopan nuorisofoorumin kanssa järjestetyssä Terve oma elämä -konferenssissa laadittiin toimintasuunnitelma, johon sisältyi erilaisia toimia nuorten terveyden edistämiseksi.

 

EU:n toimet

Komissio on toteuttanut monenlaisia nuorten terveyteen liittyviä aloitteita. Tutustu vaikkapa seuraaviin:

EU:n terveysportaalin Nuoret-osiossa on tietoa terveyteen liittyvistä kysymyksistä ja toimista Euroopassa ja sen ulkopuolella, mm. EU:n kansanterveysohjelmista.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti 
auttaa säästämään aikaa, vaivaa ja rahaa, jos sairastut tai loukkaannut ulkomailla matkustaessasi.

Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimiston Nuorten ja lasten terveys -sivustolla on tietoa alkoholin, huumeiden ja tupakan haitoista, suojaamattoman seksin riskeistä, väkivallasta ja tapaturmista.

 

EU ja nuorten terveys

Monet terveysongelmat, kuten sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, aivohalvaukset, syöpä ja mielenterveysongelmat, ilmenevät vasta aikuisiällä, mutta ne juontavat usein juurensa jo lapsuus- ja nuoruusvuosiin. Tämän vuoksi nuortenkin olisi suhtauduttava terveysasioihin kokonaisvaltaisesti ja muistettava WHO: n määritelmä terveydelle: "'Terveys ei ole vain sairauden puuttumista, vaan se on täysipainoisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila."

EU:n määritelmän mukaan nuorten terveyden käsite kattaa myös fyysiset edellytykset, psyykkisen toimivuuden, sosiaaliset suhteet ja ympäristöön liittyvät edellytykset (kuten mahdollisuus hankkia uusia tietoja ja taitoja, mahdollisuus vapaa-ajan toimintaan ja fyysinen ympäristö).

Julkaistu: Ma, 29/04/2013 - 11:44


Tweet Button: 

Linkit


Info for young people in the western balkans

Tarvitsetko apua tai neuvoja?

Ota yhteyttä