Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Buďte zdraví – buďte sami sebou: EU a zdraví mládeže

A picture
© shutterstock.com - iko
EU pomáhá vládám členských států, nevládním organizacím a dalším subjektům dosáhnout toho, aby byl zdravotní stav mladých lidí lepší než v současné době. Samozřejmě – to, jestli jste a budete zdraví, závisí především na vás a na tom, jestli žijete zdravě.

Činnosti EU zaměřené na zdraví mladých lidí tvoří důležitou součást Strategie EU v oblasti zdraví. Tak co říkáte, nestálo by za to se nechat inspirovat a začít něco dělat? Vždyť tím rozhodujícím faktorem pro zlepšení vašeho zdraví jste vy sami!

 

Iniciativa EU pro zdraví mládeže

V roce 2008 přijala Rada EU usnesení o zdraví a dobrých životních podmínkách mladých lidí, v němž zdůraznila význam zdravotní osvěty zaměřené na mladé lidi v Evropě.

 

V roce 2009 zahájila Evropská komise iniciativu pro zdraví mládeže, jejímž hlavním cílem je zapojit mladé lidi do rozhodování o otázkách zdraví a přimět zainteresované strany, aby se zavázaly ke krokům, které povedou ke zlepšení zdravotního stavu mládeže. Na konferenci Buďte zdraví – buďte sami sebou, kterou uspořádalo Evropské fórum mládeže, byl vypracován plán akcí, které mají ke zlepšení zdravotního stavu mladých lidí přispět.

 

Aktivity EU v oblasti zdraví mládeže

Komise vyvíjí  celou řadu aktivit týkajících se problematiky zdraví mládeže, z nichž nejdůležitější jsou tyto tři:

Evropský portál o zdraví – Mladí lidé nabízí informace týkající se zdravotnické problematiky a souvisejících otázek, dále informace o aktivitách vyvíjených v této oblasti v Evropě i jinde ve světě a o programech EU na ochranu veřejného zdraví.

Evropský průkaz zdravotního pojištění šetří čas, peníze i nervy, když na cestách v zahraničí onemocníte nebo se zraníte.

Světová zdravotnická organizace / Evropa – zdraví dětí a dorostu: upozorňuje mladé lidi na nebezpečí spojené s konzumací alkoholu, nelegálních drog a tabáku, na rizika spojená s nechráněným sexem a varuje před násilím a úrazy.

 

Mladí lidé a zdraví: přístup EU

Mnoho zdravotních problémů, jimž budou mladí lidé čelit v pozdějším věku (kardiovaskulární onemocnění, cukrovka, mrtvice, rakovina a duševní poruchy), má svůj původ již v dětství a dospívání. Právě proto by se na zdraví mělo pohlížet v jeho nejširším smyslu – tak, jak ho například definuje Světová zdravotnická organizace [http://www.who.int/en/]: „Zdraví není pouhá absence nemoci či poruchy, nýbrž komplexní stav tělesné, duševní i sociální pohody.“

EU pojímá zdraví mladých lidí také jako souhrn fyzických schopností, psychické vyváženosti, sociálních vztahů a potenciálu vyplývajícího z prostředí, v němž dítě vyrůstá (např. možnosti získat nové informace a dovednosti, možnost k aktivitám ve volném čase, okolní fyzické prostředí atd.).

Zveřejněno: po, 29/04/2013 - 11:43


Související internetové odkazy


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz