Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Ole terve, ole sina ise! EL ja noorte tervis

A picture
© shutterstock.com - iko
ELi tegevuse eesmärk noorte tervise valdkonnas on aidata sinu liikmesriigi valitsust, valitsusväliseid organisatsioone ja muid osapooli võtta meetmeid sinu ja sinu sõprade tervise paremaks muutmiseks. Kuid selles peaksid osalema ka sina ise, tehes vastutustundlikke otsuseid.

ELi poolne tähelepanu noorte tervisele on oluline osa ELi tervisestrateegiast. Miks mitte osaleda? Kõige olulisem tegur sinu tervise paremaks muutmisel oled sina ise!

 

ELi tervisealgatus noortele

2008. aastal võttis Euroopa Ülemkogu vastu noorte tervist ja heaolu käsitleva resolutsiooni, milles rõhutati noorte tervise ja heaolu edendamise tähtsust Euroopas.

 

2009. aastal käivitas Euroopa Komisjon noorte tervisealgatuse, mille peamine eesmärk on kaasata noori nende tervist puudutavasse otsustusprotsessi ning võimaldada osapooltel võtta kohustusi noorte tervise paremaks muutmisel. Algatuse Ole terve, ole sina ise! konverentsi raames, mille korraldas Euroopa noortefoorum, koostati noorte tervisekava, mis hõlmab meetmeid noorte tervise paremaks muutmiseks.

 

Noorte tervise alased ELi meetmed

Komisjonil on erinevaid noorte tervisega seotud algatusi, kuid põhilised on järgmised kolm:

Portaalis Tervis-EL - Noored leidub teavet tervisega seotud teemade ja meetmete kohta nii Euroopas kui mujal maailmas ning samuti ELi rahvatervise programmide kohta.

ELi ravikindlustuskaart  aitab säästa aega, sekeldusi ja raha, kui jääte välismaal haigeks või saate seal vigastada.

Veebisaidil Maailma Terviseorganisatsioon / Euroopa – laste ja noorukite tervis hoiatatakse noori alkoholi, uimastite ja tubaka tarbimise ning ebaturvalise seksi, vägivalla ja vigastuste eest.

 

ELi lähenemine noorte tervisega seotud küsimustele

Paljud täiskasvanutel esinevad terviseprobleemid (nagu südameveresoonkonna haigused, suhkrutõbi, vähk ja vaimsed häired) saavad alguse juba lapse- ja noorukieas. Seetõttu tuleb noorte tervist käsitleda kõige laiemas mõttes, vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni [http://www.who.int/en/] määratlusele, mille kohaselt tervis on lisaks haiguse puudumisele ka täieliku füüsilise, psühholoogilise ja sotsiaalse heaolu seisund.

ELi määratluse kohaselt hõlmab noorte tervis ka füüsilist võimekust, psühholoogilist suutlikkust, sotsiaalseid suhteid ja keskkonnast tulenevaid võimalusi (näiteks võimalus omandada uut teavet ja oskusi, osaleda vabaajaüritustes ning füüsiline keskkond).

Avaldatud: Esmasp, 29/04/2013 - 11:35


Lingid


Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!