Europski portal za mlade
Informacije i mogućnosti za mlade u Europi

Razmisli prije nego što popiješ

A picture
© shutterstock.com - Nejron Photo
Znaš li da je Europa regija s najvišom potrošnjom alkohola po osobi u svijetu? Informiraj se i saznaj zašto biste ti i tvoji prijatelji možda željeli piti manje ili uopće ne piti.

Alkohol je drugi najveći čimbenik rizika za zdravstvene probleme u Europi, a na mladima leži nesrazmjerno velik dio ovog tereta. Svake godine više od 55 000 ljudi u dobi od 15 do 29 godina umre od posljedica alkohola. 

Upoznaj svoje granice

Dvije trećine europskih država za prodaju piva i vina primjenjuju minimalnu starosnu dob od 18 godina, dok jedna petina primjenjuje minimalnu starosnu dob od 16 godina. Tri države nemaju uopće nikakvu dobnu granicu za prodaju alkohola. Samo tek nešto više od četvrtine građana EU-a znaju kolika je zakonski dopuštena količina alkohola u krvi tijekom vožnje u njihovim državama - iako sve države primjenjuju neki oblik ograničenja u odnosu na alkohol u vožnji. Možeš biti kažnjen čak i za vožnju bicikla u pijanom stanju. 
 

GOVORI O ALKOHOLU je stranica na kojoj možeš naći brojne informacije i istražiti zanimljive stvari. Donosi ti činjenice o tome što je alkohol, kako utječe na mlade  i upoznaje te sa zakonima koje bi trebao poznavati. Pomoći će ti da doneseš vlastite odluke o alkoholu. Dodatne informacije također možeš dobiti i od ministarstva zdravlja, agencije za javno zdravlje ili informacijskog centra za mlade u tvojoj zemlji.

Get active to help others make informed choices

The Alcohol Policy Youth Network (APYN) is open to all youth organisations and clubs that wish to work on reducing the harmful consequences of alcohol consumption, and that are not sponsored by the alcohol industry.

The network’s mission is to mobilise young people across Europe to raise awareness about alcohol-related topics and to become advocates of better alcohol policy on local, national and international level. APYN also offers training, resources and guidance on how to implement your project on alcohol-related matters.

Active - sobriety, friendship and peace is a European youth organisation gathering 500+ youth groups and 25,000 young people who have decided to live sober. They are promoting an alcohol-free life style, offering an alternative to those who do not accept alcohol as a natural part of our cultures. Active organises seminars, training courses, youth meetings and social activities and works politically to encourage an alcohol- and drug-free environment.
 

Aktiviraj se i pomozi drugima da donesu informiranu odluku
Mreža mladih za politiku vezanu uz alkohol (Alcohol Policy Youth Network (APYN)) otvorena je za sve udruge i klubove mladih koji žele raditi na smanjenju štetnih posljedica konzumiranja alkohola, a koje ne sponzoriraju proizvođači alkohola.

Misija je mreže mobilizirati mlade širom Europe kako bi podizali svijest o temama povezanima s alkoholom i kako bi postali zagovornici boljih politika vezanih uz potrošnju alkohola na lokalnoj, nacionalnoj i međunacionalnoj razini. APYN također organizira osposobljavanje, daje sredstva i smjernice o provedbi vaših projekata o pitanjima povezanima s alkoholom. 

Active - trezvenost, prijateljstvo i mir europska je udruga mladih koja okuplja više od 500 skupina mladih i 25 000 mladih koji su se odlučili za život bez alkohola. Promiču stil života u kojem nema mjesta za alkohol, pružajući tako alternativu onima koji na prihvaćaju alkohol kao prirodni dio naše kulture. Active organizira seminare, obuke, susrete mladih i društvene aktivnosti te djeluje politički kako bi pridonio društvu bez droge i alkohola. 

Ako želiš pokrenuti vlastitu kampanju, globalna Zaklada za svijet bez droga nudi besplatne informativne materijale, kao na primjer brošuru „Istina o alkoholu”. 

Program Europske unije Erasmus+ pruža potporu razmjenama mladih i inicijativama mladih koje također stavljaju fokus na promicanje zdravog ponašanja.