Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Praktikantopphold ved Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE)

A picture
© OSCE Facebook Page
Sikkerhet er en viktig del av livene våre, og OSSE dekker sikkerhetens tre dimensjoner: den militærpolitiske, den økonomiske og miljømessige og den menneskelige. Finn ut hvordan du kan bli en del av dette!

Med over 56 medlemsland i Europa, Nord-Amerika og Sentral-Asia jobber OSSE med nedrustningskontroll, menneskerettigheter, minoriteters rettigheter, grunnleggende friheter, demokratisering, politiske strategier og terrorisme. Du kan bli en del av dette gjennom et 2–6 måneders ulønnet praktikantopphold!

 

Kan du søke?

For å kunne søke må du:

  • være under 30 år og i siste studieår eller nylig nyutdannet (maks. ett år)
  • være statsborger i ett av OSSE-landene
  • kunne bruke engelsk som arbeidsspråk
  • være datakyndig

 

Hvordan søker du?

Praksisplassene er opprettet for å passe overens med behovene og avdelingene i OSSE. Det kan være lurt å se på OSSEs stillingsside for å følge med på ledige stillinger og søke direkte til institusjonen eller feltoperasjonen du ønsker å være praktikant ved.

 

Security begins...

 

 

Publisert: Ons, 08/05/2013 - 10:36


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!