Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Stáž v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)

A picture
© OSCE Facebook Page
Bezpečnosť je dôležitou súčasťou nášho života a práca OBSE sa týka jej troch dimenzií: politicko-vojenskej; hospodárskej a environmentálnej; a ľudskej. Prečítajte si, ako sa môžete zapojiť!

OBSE s vyše 56 členskými krajinami v Európe, Severnej Amerike a strednej Ázii sa zaoberá kontrolou zbraní, ľudských práv, práv menšín, základných slobôd, demokratizácie, policajných stratégií a terorizmu. Môžete byť jej súčasťou prostredníctvom 2 až 6-mesačnej neplatenej stáže!

 

Môžete sa prihlásiť?

Podmienky:

  • musíte mať menej ako 30 rokov a byť študentom posledného ročníka štúdia alebo čerstvý absolvent (nie dlhšie ako 1 rok);
  • musíte byť štátnym príslušníkom jednej z členských krajín OBSE;
  • musíte ovládať angličtinu na pracovnej úrovni;
  • musíte byť počítačovo zdatný.

 

Ako sa prihlásiť?

Stáže sú koncipované tak, aby vyhovovali potrebám a možnostiam oddelení OBSE. Pozrite si aktuálne informácie o voľných pracovných miestach na webovej lokalite Práca v OBSE a pošlite žiadosť priamo na inštitúciu alebo oddelenie, na ktorom by ste chceli absolvovať stáž.

 

Security begins...

 

 

Dátum uverejnenia: str., 08/05/2013 - 10:22


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!