Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Prakse Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā (EDSO)

A picture
© OSCE Facebook Page
Tā kā drošība ir svarīga mūsu dzīves sastāvdaļa, EDSO darbs aptver trīs drošības aspektus: politiski militāro, ar ekonomiku un vidi saistīto un humāno. Uzzini, kā iesaistīties šīs organizācijas darbā!

EDSO, kurā iestājušās vairāk nekā 56 Eiropas, Ziemeļamerikas un Centrālāzijas valstis, risina jautājumus, kas saistīti ar ieroču kontroli, cilvēktiesībām, mazākumtautību tiesībām, pamatbrīvībām, demokratizāciju, policijas stratēģijām un terorismu. Izmanto 2-6 mēnešu neapmaksātas prakses iespēju un iesaisties šajā darbā.

 

Vai vari pieteikties

Lai varētu pieteikties, tev jāatbilst šādiem nosacījumiem:

  • tu esi vecumā līdz 30 gadiem, tu esi pēdējā kursa students vai kopš diploma saņemšanas vēl nav pagājis gads,
  • tu esi kādas EDSO dalībvalsts pilsonis,
  • tev ir labas angļu valodas zināšanas,
  • tu proti lietot datoru.

 

Kā pieteikties

Prakses iespējas ir pielāgotas EDSO departamentu vajadzībām un mehānismiem. Ielūkojies EDSO darbā pieņemšanas vietnē, lai uzzinātu par vakancēm, un piesakies tieši attiecīgajai iestādei vai operācijai, kurā vēlies iziet savu praksi.

 

Security begins...

 

 

publicēts: T., 08/05/2013 - 10:21Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!