Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Praktika Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonis (OSCE)

A picture
© OSCE Facebook Page
Julgeolek on meie elus oluline. OSCE hõlmab sellest kolme mõõdet: poliitilis-sõjaline; majanduslik ja keskkonnaalane; ning inimmõõde. Uuri, kuidas osa saada!

OSCE, millel on kokku 56 liikmesriiki Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Kesk-Aasias, tegeleb relvastuskontrolli, inimõiguste, vähemuste õiguste, põhivabaduste, demokratiseerimisprotsessi ja korravalvestrateegiatega ning terrorismi vastase võitlusega. Võid sellest osa saada 2–6-kuulise tasustamata praktika näol.

 

Kes saavad kandideerida?

Kandideerimiseks pead:

  • olema noorem kui 30 aastat ning parasjagu õpinguid lõpetamas või need äsja lõpetanud (maksimaalselt aasta tagasi)
  • olema mõne OSCE liikmesriigi kodanik
  • valdama töötasandil inglise keelt
  • oskama töötada arvutiga

 

Kuidas kandideerida?

Praktikakohad luuakse vastavalt OSCE osakondade vajadustele. Tasub tutvuda OSCE värbamise veebisaidiga, et näha, millised on vabad töökohad, ning esitada taotlus otse sellisele institutsioonile või selles valdkonnas, kus sa soovid praktikat läbida.

 

Security begins...

 

 

Avaldatud: Kolmap, 08/05/2013 - 10:10


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!