Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Staże w NATO

A picture
© NATO Facebook Page
Pracuj z NATO na rzecz obrony jego członków i utrzymania demokracji i pokoju – w ramach sześciomiesięcznych, płatnych staży.

Kto się kwalifikuje?

Aby ubiegać się o staż musisz:

  • mieć skończone 21 lat i być obywatelem kraju należącego do NATO,
  • być studentem lub ukończyć studia nie dłużej niż przed rokiem, jeżeli nadal studiujesz – mieć ukończone przynajmniej 2 lata studiów na poziomie uniwersyteckim lub równoważnym,
  • płynnie posługiwać się jednym z języków urzędowych NATO) (angielskim lub francuskim).

 

Jak się zgłosić?

Zgłoś się online w kwietniu zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie programu staży NATO. Musisz złożyć formularz wniosku, CV i list motywacyjny.

 

Terminy

W roku jest tylko jeden termin składania wniosków: od kwietnia do lipca, dla staży rozpoczynających się w następnym roku (staże zaczynają się w marcu i wrześniu). Dokładne daty podane są na stronie programu.

 

Co zyskujesz?

Otrzymasz nie tylko fascynujące możliwości i interesujące zadania do wykonania, lecz również:

  • pensję – w wysokości 800 euro brutto na miesiąc. Możesz także spróbować ubiegać się o dofinansowanie w postaci stypendiów lub dotacji,
  • zwrot kosztów podróży (z i do Belgii) – 1200 euro,
  • urlop – po trzech miesiącach będziesz uprawniony do 2,5 dni roboczych urlopu za każdy pełny przepracowany miesiąc.

 

Informacje podstawowe

Zgodnie z Traktatem Północnoatlantyckim (podpisanym 4 kwietnia 1949 r.) głównym celem NATO jest ochrona wolności i bezpieczeństwa jego członków za pomocą środków politycznych i militarnych.

 

Opublikowane: wt., 07/05/2013 - 16:42


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie