Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Praktikantopphold i NATO

A picture
© NATO Facebook Page
Jobb med å forsvare NATOs medlemmer og bevare demokrati og fred gjennom et seksmåneders betalt praktikantopphold.

Kan du søke?

For å kunne søke må du:

  • være over 21 år gammel og statsborger i et av NATOs medlemsland
  • være universitetsstudent eller nyutdannet (ferdig for mindre enn et år siden). Hvis du fortsatt studerer, må du ha fullført minst to års universitetsstudier eller tilsvarende
  • snakke et av de offisielle NATO-språkene (engelsk/fransk)

 

Hvordan søker du?

Søk på nettet i april i henhold til instruksjonene på NATOs praktikantside. Du må sende inn søknadsskjemaet, CV og et følgebrev.

 

Søknadsfrister!

Det er bare én utlysning hvert år: fra april til juli for påfølgende år (startdatoer er i mars og september). De eksakte datoene finner du på nettsidene for programmet.

 

Hva får du?

I tillegg til interessante oppgaver og spennende muligheter vil du motta:

  • lønn EUR 800 per måned før skatt. Du kan også prøve å få ytterligere finansieringsstøtte, som stipend eller tilskudd.
  • reisekostnaderEUR 1200 (reise til og fra Belgia)
  • permisjon Etter tre måneder vil du ha rett til 2,5 dager fri for hver tjenestemåned du har fullført.

 

Bakgrunnsinformasjon

I henhold til Atlanterhavspakten (signert 4. april 1949) er NATOs hovedformål er å sikre frihet og sikkerhet for sine medlemsland med politiske og militære midler.

Publisert: Tir, 07/05/2013 - 16:42


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!