Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Stáže v NATO

A picture
© NATO Facebook Page
Pracujte v NATO a podieľajte sa na obrane jeho členov a udržiavaní demokracie a mieru prostredníctvom šesťmesačnej platenej stáže.

Môžete sa prihlásiť?

Podmienky:

  • musíte mať viac ako 21 rokov a byť štátnym príslušníkom členskej krajiny NATO;
  • musíte byť vysokoškolský študent alebo čerstvý absolvent (nie dlhšie ako 1 rok); ak ešte študujete, musíte mať ukončené minimálne 2 roky vysokoškolského alebo ekvivalentného štúdia;
  • musíte vynikajúco ovládať jeden z úradných jazykov NATO (angličtina/francúzština).

 

Ako sa prihlásiť?

Prihlášku môžete podať online v apríli podľa pokynov na stránke programu stáží Internship program v NATO. Budete musieť predložiť vašu prihlášku, životopis a motivačný list.

 

Termíny

Prihlášky sa podávajú len raz do roka: od apríla do júla na nasledujúci rok (dátumy začiatku stáží sú v marci a septembri). Presné dátumy nájdete na webovej stránke programu.

 

Čo môžete získať?

Okrem zaujímavých úloh a príležitostí získate:

  • mzdu – 800 EUR mesačne, podlieha zdaneniu; môžete sa pokúsiť aj o získanie ďalších finančných prostriedkov, napríklad štipendií alebo grantov;
  • príspevok na úhradu cestovných nákladov – 1 200 EUR (na cestu do a z Belgicka);
  • dovolenku – po troch mesiacoch budete mať nárok na 2,5 pracovného dňa dovolenky za každý odpracovaný mesiac služby.

 

Kontext

Vychádzajúc zo Severoatlantickej zmluvy podpísanej 4. apríla 1949, hlavným cieľom NATO je zabezpečiť slobodu a bezpečnosť svojich členských krajín politickými a vojenskými prostriedkami.

 

Dátum uverejnenia: ut., 07/05/2013 - 16:29


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!