Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

Harjoittelu NATOssa

A picture
© NATO Facebook Page
NATO tekee työtä demokratian ja rauhan säilyttämiseksi ja jäsenmaidensa turvaamiseksi. NATOn työskentelyyn voi päästä tutustumaan puolivuotisen harjoittelujakson ajan.

Ketkä voivat hakea?

Hakijoiden on

  • oltava yli 21-vuotiaita ja jonkin NATOn jäsenmaan kansalaisia
  • oltava korkeakouluopiskelijoita tai vastavalmistuneita (korkeintaan vuotta aikaisemmin). Jos edelleen opiskelet, sinulla on oltava suoritettuna vähintään kahden vuoden akateemisia opintoja vastaava määrä
  • osattava sujuvasta jompaakumpaa NATOn virallisista kielistä (englanti/ranska).

 

Hakumenettely

Hakuaika on huhtikuussa. Hakuohjeet ovat NATOn harjoitteluohjelmasivustolla. Hakemuksessa on oltava täytetty hakulomake, CV ja saatekirje.

 

Määräajat

Hakuaika on vain kerran vuodessa:  huhtikuusta heinäkuuhun voi hakea seuraavan vuoden harjoittelupaikkoja (harjoittelu alkaa maaliskuussa tai syyskuussa). Tarkat päivämäärät löytyvät harjoitteluohjelman sivustolta.

 

Harjoittelijan edut

Mielenkiintoisten työtehtävien ja jännittävien kokemusten lisäksi harjoittelijan etuihin kuuluu:

  • palkka – 800 euroa kuukaudessa (veronalaista tuloa). Lisäksi harjoittelija voi tietysti hakea lisärahoitusta, kuten apurahoja.
  • matkakustannukset – 1 200 euroa (edestakainen matka Belgiaan)
  • lomaa – kolmen kuukauden jälkeen harjoittelija on oikeutettu 2,5 lomapäivään jokaiselta palveluskuukaudeltaan.

 

Taustatietoa

Pohjois-Atlantin sopimuksen (allekirjoitettu 4.4.1949) mukaan NATOn päätavoite on turvata sen jäsenmaiden vapaus ja turvallisuus poliittisin ja sotilaallisin keinoin.

Julkaistu: Ti, 07/05/2013 - 16:26Info for young people in the western balkans

Tarvitsetko apua tai neuvoja?

Ota yhteyttä