Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Stáže u NATO

A picture
© NATO Facebook Page
Díky 6měsíční placené stáži můžete pracovat pro NATO a podílet se na obraně jeho členů a na udržování demokracie a míru.

Můžete se přihlásit i vy?

Musíte splňovat tyto podmínky:

  • musí vám být více než 21 let a musíte být státním příslušníkem členské země NATO
  • musíte studovat na univerzitě nebo být čerstvým absolventem (méně než rok od promoce). Pokud ještě studujete, musíte mít ukončeny alespoň 2 roky vysokoškolského studia
  • musíte perfektně ovládat jeden z úředních jazyků NATO (angličtina a francouzština)

 

Jak podat přihlášku?

Přihlášku můžete podat v dubnu přes internet podle instrukcí na stránkách programu stáží u NATO. Musíte předložit: svou přihlášku, životopis a průvodní dopis.

 

Lhůty pro podávání přihlášek

Každý rok se koná pouze jedna výzva k předkládání přihlášek: od dubna do července, a to pro následující rok (začátek stáží je v březnu nebo září). Přesné lhůty najdete na internetových stránkách programu.

 

Co z toho budete mít?

Kromě toho, že dostanete zajímavé úkoly a skvělé příležitosti, obdržíte také:

  • měsíční plat ve výši 800 eur (podléhá zdanění). Můžete se také pokusit získat dodatečné prostředky, třeba stipendia nebo granty.
  • peníze na proplacení cestovních nákladů 1 200 eur na cestu do Belgie a zpět domů
  • dovolenou Po 3 měsících budete mít za každý dokončený měsíc služby nárok na 2,5 dne volna .

 

Souvislosti

Podle tzv. Severoatlantické smlouvy, která byla podepsána 4. dubna 1949, je hlavním cílem NATO bránit svobodu a zajišťovat bezpečnost jeho členských zemí politickými i vojenskými prostředky.

Zveřejněno: út, 07/05/2013 - 16:24Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz