Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Unicef kämpar för alla barn

A picture
© UNICEF
Unicef finns i över 190 länder i hela världen och har arbetet för barns rättigheter och bästa i nästan 70 år.

Vad gör Unicef?

Unicef – FN:s barnfond – bekämpar diskriminering, särskilt av flickor och unga kvinnor. Arbetet utgår från barnkonventionen.

Tillsammans med andra parter arbetar Unicef mot fattigdom, våld, sjukdomar och diskriminering som hindrar barnens utveckling. Unicef främjar flickors utbildning och försöker förhindra spridningen av hiv och aids bland ungdomar.

Man hjälper också till vid katastrofer och andra situationer där barn lever under hot. Inget barn ska behöva utsättas för våld, övergrepp eller utnyttjande.

Handeln med barn är en viktig fråga just nu. Som Unicefambassadör träffade skådespelaren Jackie Chan barn i Burma/Myanmar som utsatts för människohandel och nu fick hjälp att repa sig:

”Barn är inte till salu. För alla barns skull måste vi arbeta hårt för att utrota dessa skadliga och kriminella övergrepp. Barn och unga måste också få lära sig hur de kan skydda sig. Det handlar om enkla saker, som att inte lita på någon som lovar dig ett drömjobb utomlands, aldrig gå ensam till en okänd plats, kunna ditt och dina föräldrars fullständiga namn och ålder samt kunna förklara var du bor.”

 

 

UNICEF : For every child 2010

 

Se vad Unicef gör i ditt land eller kontakta ditt lands Unicefkontor direkt.

 

Hur kan jag hjälpa till?

På Unicefs webbplats Voices of Youth kan du se hur andra ungdomar engagerar sig, läsa om frågor som påverkar unga människor och delta i diskussioner.

Vill du göra något mer konkret? Då kan du anmäla dig till volontärarbete eller söka praktik.

 

Unicef bildades den 11 december 1946 av FN för att tillgodose barnens omedelbara behov i länder som härjats av andra världskriget.

Publicerad: Tis, 07/05/2013 - 10:36


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!