Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

UNICEF kjemper for verdens barn

A picture
© UNICEF
UNICEF har arbeidet for barns rettigheter i nesten 70 år og er til stede i mer enn 190 land over hele verden.

Hva gjør UNICEF?

UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund) forsvarer Konvensjonen om barns rettigheter, som skal sikre likestilling for undertrykte, særlig jenter og kvinner.

UNICEF samarbeider med andre aktører for å overvinne hindringene som fattigdom, vold, sykdom og diskriminering representerer i et barns liv. Organisasjonen fremmer jenters utdanning og arbeider for å hindre spredning av HIV/AIDS blant ungdom.

UNICEF jobber også med nødhjelp i krisesituasjoner og alle andre situasjoner der barns velferd trues. Organisasjonen jobber for at ingen barn skal utsettes for vold, overgrep eller utnyttelse.

Ett av problemene UNICEF kjemper mot akkurat nå, er handel med barn. Som UNICEF Goodwill-ambassadør fikk skuespilleren Jackie Chan møte barn i Myanmar som hadde vært ofre for menneskehandel, og som nå får hjelp til å klare seg:

«Barn er ikke til salgs. For alle verdens barns skyld må vi jobbe hardt for å utslette denne skadelige og kriminelle virksomheten. Det er svært viktig at unge mennesker vet hvordan de skal beskytte seg selv. Enkle ting, som det å vite at man ikke må stole på noen som lover en drømmejobb i et annet land, aldri reise til et ukjent sted alene, vite sitt eget og foreldrenes fullstendige navn og å kunne forklare hvor man bor, kan være med på å beskytte barn mot bakmenn.»

 

 

UNICEF : For every child 2010

 

Finn ut hva UNICEF gjør i ditt land eller kontakt det najonale kontoret direkte.

 

Hvordan kan du bli involvert?

På UNICEFs nettside Voices of Youth kan du finne ut hvordan andre unge mennesker involverer seg, lære om temaer som påvirker unge mennesker og delta i diskusjoner.

Vil du bidra på en mer direkte måte? Du kan hjelpe gjennom frivillig arbeid eller gjennom et praktikantopphold.

 

UNICEF ble opprettet av FN 11. desember 1946 for å møte de akutte behovene til barn i land som var ødelagte etter andre verdenskrig.

Publisert: Tir, 07/05/2013 - 10:33Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!