Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

UNICEF: boj za práva všetkých detí

A picture
© UNICEF
UNICEF už takmer 70 rokov bojuje za dobré životné podmienky a práva detí vo viac ako 190 krajinách celého sveta.

Čo robí UNICEF?

UNICEF (Medzinárodný fond OSN na záchranu detí) dohliada na dodržiavanie Dohovoru o právach dieťaťa, aby sa zabezpečila rovnosť pre tých, ktorí sú diskriminovaní, najmä dievčatá a ženy.

UNICEF spolupracuje s ďalšími organizáciami na prekonaní prekážok, ktoré do života detí prinášajú chudoba, násilie, choroby a diskriminácia. Organizácia podporuje vzdelávanie dievčat a zameriava sa na prevenciu šírenia HIV/AIDS medzi mladými ľuďmi.

Rovnako aj poskytuje pomoc v núdzových situáciách a tam, kde sú ohrozené deti. UNICEF je presvedčený, že žiadne dieťa by nemalo byť vystavené násiliu, zneužívaniu alebo vykorisťovaniu.

Obchodovanie s deťmi je jedným z problémov, s ktorými UNICEF v súčasnosti bojuje. Vyslanec dobrej vôle UNICEF, herec Jackie Chan, sa stretol v Mjanmarsku s deťmi, ktoré boli obeťami obchodovania, a ktoré teraz dostávajú pomoc:

„Deti nie sú na predaj. V záujme detí musíme tvrdo pracovať na odstránení týchto škodlivých a zločineckých praktík. Je dôležité, aby mladí ľudia vedeli, ako sa majú chrániť. Ide o jednoduché veci, ako napríklad vedieť, že nemožno veriť každému, kto vám sľúbi skvelú prácu v inej krajine;  nikdy nechodiť na neznáme miesto osamote; poznať plné meno a vek svojich rodičov, ako aj svoje; a byť schopný vysvetliť, kde žijete.

 

 

UNICEF : For every child 2010

 

Zistite, čo UNICEF robí vo vašej krajine alebo priamo kontaktujte váš národný výbor.

 

Ako sa môžete zapojiť?

Na webovej lokalite Hlas mládeže organizácie UNICEF nájdete informácie o tom, ako sa do aktivít zapájajú iní mladí ľudia, dozviete sa o záležitostiach, ktoré ovplyvňujú mladých ľudí a môžete sa zapojiť do diskusií.

Máte záujem o konkrétnejší prístup? Môžete pomôcť prostredníctvom dobrovoľníckej práce alebo stáže.

 

Fond UNICEF zriadila OSN 11. decembra 1946, aby naplnila naliehavé potreby detí v krajinách zničených 2. svetovou vojnou.

Dátum uverejnenia: ut., 07/05/2013 - 10:22


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!