Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

UNICEF - Jokainen lapsi on tärkeä

A picture
© UNICEF
UNICEF on tehnyt töitä maailman lasten hyväksi jo melkein 70 vuoden ajan. UNICEF toimii yli 190 maassa ja edistää kaikkien lasten hyvinvointia.

Mitä UNICEF tekee?

UNICEFin (Yhdistyneiden kansakuntien lasten rahasto) toiminta-ajatus perustuu lasten oikeuksien yleissopimukseen. UNICEF edistää syrjimättömyyttä ja erityisesti tyttöjen ja naisten tasapuolista kohtelua.

UNICEF pyrkii torjumaan köyhyyttä sekä lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja syrjintää. Samalla se edistää heidän terveyttään, oppimismahdollisuuksiaan ja hyvinvointiaan. Se edistää etenkin tyttöjen kouluttamista ja torjuu hiv/aidsin leviämistä nuorten keskuudessa.

UNICEF toimittaa myös hätäapua kriisien keskellä ja ylipäänsä tilanteissa, joissa lapset ovat uhattuina. UNICEFin mukaan yksikään lapsi ei saisi joutua alttiiksi väkivallalle, kaltoinkohtelulle tai hyväksikäytölle.

UNICEF on aktiivinen myös lapsikaupan torjunnassa. UNICEFin hyväntahdon lähettiläänä toimiva näyttelijä Jackie Chan tapasi myanmarilaisia lapsia, jotka olivat joutuneet lapsikaupan uhreiksi ja saivat nyt apua selvitäkseen eteenpäin.

"Lapset eivät ole kaupan. Lapsikauppa on vahingollista ja rikollista toimintaa ja maailman lasten vuoksi meidän on tehtävä lujasti töitä, että saamme sen loppumaan. On tärkeää, että lapset ja nuoret osaavat suojautua siltä. Kyse on perusasioista, kuten siitä, että ei pidä luottaa kehenkään, joka lupaa unelmatyötä toisesta maasta, ei pidä koskaan mennä tuntemattomaan paikkaan yksin, on tiedettävä vanhempien nimi ja oma nimi ja ikä ja on kyettävä selittämään, missä asuu. Nämä perusseikkojen muistaminen ja tietäminen suojelevat lasta ihmiskaupalta."

 

UNICEF : For every child 2010

 

Katso, miten UNICEF toimii sinun asuinseudullasi tai ota suoraan yhteyttä UNICEFiin omassa maassasi.

 

Miten UNICEFin työtä voi edistää?

UNICEFin Voices of Youth -sivustolla kerrotaan, miten nuoret voivat olla mukana UNICEFin työssä, ja esitellään lasten hyvinvoinnin kannalta keskeisiä aiheita. Sivustolla on myös keskustelupalsta.

Haluatko vielä tiiviimmin mukaan UNICEFin toimintaan? Voit hakea UNICEFiin myös vapaaehtoistyöntekijäksi tai harjoittelijaksi.

 

YK perusti UNICEFin 11.12.1946 auttamaan toisen maailmansodan runtelemien maiden lapsia.

 

Julkaistu: Ti, 07/05/2013 - 10:07


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Tarvitsetko apua tai neuvoja?

Ota yhteyttä