Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

UNICEF: bojujeme za práva všech dětí

A picture
© UNICEF
UNICEF bojuje za práva dětí již téměř 70 let a své pobočky má ve více než 190 zemích světa.

Co UNICEF dělá?

UNICEF (Dětský fond OSN) dohlíží na dodržování Úmluvy o právech dítěte a snaží se zajišťovat rovnoprávnost těch, kdo jsou diskriminováni, zejména dívek a žen.

Spolupracuje také s jinými organizacemi a společně bojují proti chudobě, násilí, nemocem a diskriminaci dětí. UNICEF podporuje vzdělávání dívek a snaží se předcházet šíření HIV/AIDS mezi mladými lidmi.

Poskytuje rovněž pomoc během krizových situací a v případě ohrožení dětí. UNICEF věří, že žádné dítě nesmí být vystaveno násilí, být zneužíváno či vykořisťováno.

Jedním z nejdůležitějších problémů, proti kterým tato organizace v současné době bojuje, je obchodování s dětmi. Vyslanec dobré vůle UNICEF, herec Jackie Chan, se setkal s dětmi v Myanmaru, které byly prodány, ale kterým se nyní dostává pomoci:

„Děti nejsou na prodej. V zájmu dětí celého světa musíme tyto zločinné praktiky vymýtit. Je velmi důležité, aby mladí lidé věděli, jak se mohou chránit. Jsou to jednoduché věci jako třeba: nikdy nevěřit nikomu, kdo vám slibuje skvělou práci v zahraničí, nikdy nechodit sami na neznámá místa, znát jména svých rodičů a také své jméno a věk a umět vysvětlit, kde bydlíte. To vše vás může před překupníky ochránit.“

 

 

UNICEF : For every child 2010

 

Podívejte se, co UNICEF dělá ve vaší zemi, nebo se obraťte přímo na místní kancelář.

 

Jak se můžete zapojit?

Na internetových stránkách Hlas mládeže se dozvíte o tom, jak se zapojili jiní mladí lidé, získáte informace o otázkách týkajících se mládeže a můžete se také účastnit různých diskuzí.

Nebo chcete raději přímo pomoct? Zúčastněte se dobrovolnické práce nebo jeďte na stáž.

 

UNICEF založila 11. prosince 1946 Organizace spojených národů, kdy bylo jeho prvotním úkolem poskytnout nejnutnější pomoc dětem , které se ocitly v nouzi v zemích zpustošených po druhé světové válce.

 

Zveřejněno: út, 07/05/2013 - 10:06


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz