Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Czym jest Organizacja Narodów Zjednoczonych?

A picture
© United Nations
Organizacja Narodów Zjednoczonych to międzynarodowa organizacja zrzeszająca 193 kraje współpracujące na rzecz pokoju i bezpieczeństwa na świecie, rozwijania przyjaznych stosunków między narodami, a także postępu społecznego, lepszych standardów życia i praw człowieka.

Czym dokładnie zajmuje się ONZ?

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) jest najbardziej znana z działań pokojowych, rozwiązywania konfliktów i pomocy humanitarnej, ale to nie jedyne jej obszary zaangażowania.

 

Ratowanie życia

 • dostarcza żywność 90 mln ludzi w 73 krajach
 • zapewnia szczepienia 58 proc. dzieci na świecie, ratując w ten sposób co roku 2,5 mln ludzi
 • działa na rzecz zdrowia matek, ratując życie 30 mln kobiet rocznie
 • pomaga ponad 36 mln uchodźców i ludziom uciekającym przed wojną, głodem lub prześladowaniami
 • mobilizuje pomoc humanitarną o wartości 12,4 mld dolarów, pomagając ludziom w kryzysowych sytuacjach

 

Ochrona środowiska

 • wspomaga walkę ze zmianami klimatu
 • stoi na czele kampanii na rzecz rezygnacji ze stosowania paliw ołowiowych w ponad 100 krajach

 

Utrzymywanie pokoju

 • wysyła 120 tys. osób w ramach sił pokojowych na 4 kontynenty

 

Prawa człowieka i demokracja

 • promuje demokrację, pomagając organizować wybory w ok. 30 krajach rocznie
 • chroni i propaguje prawa człowieka poprzez działania w terenie, a także poprzez 80 traktatów i deklaracji

 

Ubóstwo

 • przez ostatnie 30 lat pomogła 370 mln ubogich mieszkańców z terenów wiejskich osiągnąć wyższy standard życia

Chociaż ONZ nie tworzy prawa, dostarcza środków pomagających rozwiązywać konflikty międzynarodowe i formułować wytyczne polityczne w kwestiach dotyczących każdego z nas.

 

Jaka jest struktura ONZ?

Spośród sześciu głównych organów ONZ pięć posiada siedzibę w Nowym Jorku. Są to:

Szósty organ ONZ, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, znajduje się w Hadze.

Główna siedziba ONZ mieści się w Nowym Jorku, gdzie jej członkowie regularnie spotykają się negocjować porozumienia i dyskutować o sposobach rozwiązywania problemów na świecie. Organizacja Narodów Zjednoczonych została utworzona po II Wojnie Światowej, 24 października 1945 r., przez 51 państw, jako ich zobowiązanie do zachowania pokoju. Obecnie do ONZ należą niemal wszystkie państwa na świecie.

Opublikowane: pon., 06/05/2013 - 16:53


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie