Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Hva er FN?

A picture
© United Nations
FN er en internasjonal organisasjon som samler 193 land i arbeidet for internasjonal fred og sikkerhet, utvikling av vennskapelig samarbeidsklima og sosial fremgang, økt levestandard og menneskerettigheter.

Hva gjør FN helt konkret?

Du har kanskje hørt om Forente nasjoner (FN) i forbindelse med fredsbevarende aktiviteter, konfliktløsing og humanitær bistand, men arbeidet omfatter mer enn dette.

 

Nødhjelp

 • gir mat til 90 millioner mennesker i 73 land
 • vaksinerer 58 % av verdens barn, noe som redder 2,5 millioner liv hvert år
 • fremmer mødres helse, noe som redder livet til 30 millioner kvinner hvert år
 • bistår over 36 millioner flyktninger og mennesker som rømmer fra krig, sult eller forfølgelse
 • gir 12,4 milliarder amerikanske dollar i humanitær bistand til mennesker som er rammet av kriser

 

Miljø

 • bidrar til å bekjempe klimaendringer
 • leder en kampanje for å fjerne bruk av blyholdig drivstoff i over 100 land

 

Fredsbevarende arbeid

 • engasjerer 120 000 fredsbevarende personell på fire kontinenter

 

Menneskerettigheter og demokrati

 

 • fremmer demokrati, bistår 30 land i året med valg
 • beskytter og fremmer menneskerettigheter i felten og gjennom 80 traktater/erklæringer

 

Fattigdom

 • har hjulpet 370 millioner fattige på landsbygda med å få et bedre liv i løpet av de siste 30 årene

Selv om FN ikke utarbeider lover, gir organisasjonen midler som kan bidra til å løse internasjonale konflikter og finne løsninger i saker som angår hver og en av oss.

 

Hvordan er FN bygd opp?

FN har seks sentrale institusjoner, fem av dem basert i New York:

Den sjette, Den internasjonale domstolen, har hovedsete i Haag i Nederland.

FNs hovedkvarter ligger i New York, der medlemmene møtes med jevne mellomrom for å enes om hvordan man skal løse globale problemstillinger. Etter andre verdenskrig, den 24. oktober 1945, etablerte 51 land FN som en forpliktelse om å bevare freden. I dag er nesten alle land i verden medlem av FN.

Publisert: Man, 06/05/2013 - 16:49Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!