Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Vad är FN?

A picture
© United Nations
FN – Förenta nationerna – är en internationell organisation med över 193 medlemsländer som tillsammans arbetar för internationell fred och säkerhet, samhällsutveckling, högre levnadsstandard och mänskliga rättigheter. FN är också ett forum för att utveckla vänskapliga relationer.

Vad gör FN rent konkret?

Du kanske redan vet att FN arbetar med fredsbevarande och konfliktförebyggande insatser och humanitärt bistånd. Men FN gör mycket mer än så.

 

Räddar liv

 • Ger mat till 90 miljoner människor i 73 länder
 • Vaccinerar 58 procent av världens barn och räddar därmed 2,5 miljoner liv varje år
 • Arbetar med mödravård och räddar livet på 30 miljoner kvinnor varje år
 • Hjälper över 36 miljoner människor som flyr från krig, hungersnöd eller förföljelse
 • Bidrar med 12,4 miljarder dollar till humanitärt bistånd för att hjälpa människor i nöd

 

Miljö

 • Bekämpar klimatförändringarna
 • Leder en kampanj för att stoppa blyhaltigt bränsle i över 100 länder

 

Fredsbevarande insatser

 • Skickar ut 120 000 fredsbevarande soldater i fyra världsdelar

 

Mänskliga rättigheter och demokrati

 • Arbetar för demokrati och hjälper till med valen i cirka 30 länder varje år
 • Skyddar och främjar de mänskliga rättigheterna på fältet och genom 80 olika fördrag och förklaringar

 

Fattigdom

 • Har hjälpt 370 miljoner fattiga på landsbygden till ett bättre liv de senaste 30 åren

FN stiftar inga lagar, utan är ett forum för att lösa internationella konflikter och ta fram strategier i frågor som rör oss alla.

 

Hur är FN organiserat?

Det finns sex viktiga FN-institutioner, och fem av dem ligger i New York:

Den sjätte, Internationella domstolen, ligger i Haag i Nederländerna.

FN:s högkvarter ligger i New York, och där träffas medlemmarna regelbundet för att diskutera hur man ska lösa internationella problem. Den 24 oktober 1945, i kölvattnet efter andra världskriget, bildade 51 länder FN – Förenta nationerna – för att bevara freden. I dag är nästan alla länder i världen med i FN.

Publicerad: Mån, 06/05/2013 - 16:47Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!