Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Čo je Organizácia Spojených národov?

A picture
© United Nations
Organizácia Spojených národov je medzinárodná organizácia združujúca 193 krajín s cieľom spolupracovať na ochrane mieru a bezpečnosti vo svete, rozvíjať priateľské vzťahy a podporovať sociálny pokrok, lepšiu životnú úroveň a ľudské práva.

Čo presne OSN robí?

Organizácia Spojených národov (OSN) vám môže byť známa vďaka svojej mierovej činnosti, riešeniu konfliktov a humanitárnej pomoci, ale jej práca má v skutočnosti širší záber.

 

Záchrana životov

 • poskytuje potraviny 90 miliónom ľudí v 73 krajinách;
 • zaočkováva 58 % detí vo svete a tým zachraňuje 2,5 milióna životov ročne;
 • podporuje zdravie matiek, čím zachraňuje životy 30 miliónov žien každý rok;
 • pomáha vyše 36 miliónom utečencov a ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou, hladomorom alebo prenasledovaním;
 • koordinuje rozdeľovanie 12,4 miliárd amerických dolárov na humanitárnu pomoc pre ľudí postihnutých mimoriadnymi situáciami.

 

Životné prostredie

 • pomáha v boji proti zmene klímy;
 • vedie kampaň na ukončenie používania olovnatého paliva vo vyše 100 krajinách.

 

Udržiavanie mieru

 • nasadzuje 120 000 členov mierových jednotiek na 4 svetadieloch.

 

Ľudské práva a demokracia

 • podporuje demokraciu a ročne pomáha pri voľbách približne v 30 krajinách;
 • chráni a podporuje ľudské práva, kde je treba, a to prostredníctvom 80 zmlúv/deklarácií.

 

Chudoba

 • v posledných 30 rokoch pomohla 370 miliónom chudobných obyvateľov vidieka dosiahnuť lepšie životné podmienky.

Hoci OSN netvorí právne predpisy, poskytuje prostriedky na pomoc pri riešení medzinárodných konfliktov a formuluje politiky v oblastiach, ktoré sa týkajú každého z nás.

 

Aká je jej štruktúra?

OSN má šesť hlavných inštitúcií, z nich 5 má sídlo v New Yorku:

Šiesta inštitúcia, Medzinárodný súdny dvor, má sídlo v holandskom Haagu.

Sídlo OSN sa nachádza v New Yorku, kde sa členovia pravidelne stretávajú, aby sa dohodli na riešení celosvetových problémov. Organizáciu Spojených národov založilo po druhej svetovej vojne (24. októbra 1945) 51 krajín s cieľom zachovávať mier vo svete. Dnes sú súčasťou OSN takmer všetky krajiny sveta.

 

Dátum uverejnenia: pon., 06/05/2013 - 16:41


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!