Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Co je Organizace spojených národů?

A picture
© United Nations
Organizace spojených národů je mezinárodní organizací, která sdružuje 193 zemí světa, aby spolupracovaly na udržení mezinárodního míru a bezpečnosti, rozvíjely přátelské vztahy, podporovaly sociální rozvoj, zajišťovaly lepší životní podmínky a chránily lidská práva.

Co přesně OSN dělá?

Asi víte, že Organizace spojených národů (OSN) udržuje ve světě mír, snaží se předcházet konfliktům a podílí se na humanitární pomoci. A realizuje i celou řadu dalších aktivit.

 

Záchrana životů

 • poskytuje potraviny 90 milionům lidí v 73 zemích
 • zajišťuje očkování pro 58 % dětí světa, čímž se ročně zachrání 2,5 milionu životů
 • podporuje zdraví matek, čímž se ročně podaří zachránit život 30 milionům žen
 • pomáhá více než 36 milionům uprchlíků a lidem, kteří prchají před válkou, hladomorem nebo pronásledováním
 • koordinuje rozdělování 12,4 miliardy amerických dolarů na humanitární pomoc lidem, které postihla katastrofa

 

Životní prostředí

 • pomáhá bojovat proti změně klimatu
 • řídí kampaň na ukončení používání olovnatého benzinu ve více než 100 zemích

 

Udržování míru

 • rozmisťuje 120 000 členů mírových jednotek na 4 kontinentech

 

Lidská práva a demokracie

 

 • podporuje demokracii a ročně pomáhá okolo 30 zemím s organizací voleb
 • chrání a podporuje lidská práva, kde je třeba, a to prostřednictvím 80 úmluv a deklarací

 

Chudoba

 • v posledních 30 letech pomohla 370 milionům chudých na venkově k dosažení lepší životní úrovně

I když OSN nevydává zákony, poskytuje prostředky na řešení mezinárodních konfliktů a na vytváření politik v oblastech, jež ovlivňují každého z nás.

 

Jaká je struktura OSN?

OSN má 6 hlavních institucí, z nichž 5 se nachází v New Yorku:

Šestá instituce, Mezinárodní soudní dvůr, se nachází v nizozemském Haagu.

Sídlo OSN je v New Yorku. Zde se její členové pravidelně scházejí a snaží se dosáhnout dohody ohledně řešení světových otázek. Organizaci spojených národů založilo po skončení druhé světové války 51 zemí (stalo se tak 24. října 1945). Jejím hlavním cílem je zachovat na zemi mír. Dnes jsou členy OSN téměř všechny země světa.

Zveřejněno: po, 06/05/2013 - 16:25Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz