Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Mis on ÜRO?

A picture
© United Nations
ÜRO on rahvusvaheline organisatsioon, kuhu kuulub 193 riiki, et teha koostööd rahu ja rahvusvahelise julgeoleku nimel, arendada heanaaberlikke suhteid ning edendada sotsiaalset arengut, elatustaset ja inimõigusi.

Mida ÜRO täpsemalt teeb?

Võibolla tead, et Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) tegeleb rahuvalve, konfliktide lahendamise ning humanitaarabi andmisega, kuid tema tegevus on tegelikult veelgi laiem.

 

Elude päästmine

 • annab toiduabi 90 miljonile inimesele 73 riigis
 • vaktsineerib 58% maailma lastest, päästes aastas niimoodi 2,5 miljonit elu
 • edendab emade tervist, päästes aastas 30 miljoni naise elu
 • abistab rohkem kui 36 miljonit pagulast, kes põgenevad sõja, näljahäda ja tagakiusamise eest
 • osutab humanitaarabi 12,4 miljardi dollari eest, aidates hädaolukorda sattunud inimesi

 

Keskkond

 • aitab võidelda kliimamuutuste vastu
 • juhib kampaaniat pliilisandiga kütuse tarbimise lõpetamiseks enam kui 100 riigis

 

Rahuvalve

 • juhib 120 000 rahuvalvajat 4 maailmajaos

 

Inimõigused ja demokraatia

 • edendab demokraatiat, on aastas valimistel abiks umbes 30 riigis
 • kaitseb ja edendab inimõigusi kohapeal ning 80 lepingu või deklaratsiooni kaudu

 

Vaesus

 • on aidanud viimase 30 aasta jooksul 370 miljonil vaesel maapiirkonna elanikul parandada oma elamistingimusi

Kuigi ÜRO ei tegele seadusloomega, on tal vahendid aidata lahendada rahvusvahelisi konflikte ja kujundada poliitikat, mis mõjutab meist igaüht.

 

Milline on ÜRO ülesehitus?

ÜRO-l on kuus peamist institutsiooni. Viis neist asuvad New Yorgis:

Kuues institutsioon, Rahvusvaheline Kohus, asub Madalmaades Haagis.

ÜRO peakorter asub New Yorgis, kus liikmed regulaarselt kohtuvad, et leppida kokku üleilmsete probleemide lahendamises. ÜRO asutasid pärast teist maailmasõda – 24. oktoobril 1945. aastal – 51 riiki, eesmärgiga säilitada maailmas rahu. Tänapäeval kuuluvad peaaegu kõik maailma riigid ÜROsse.

Avaldatud: Esmasp, 06/05/2013 - 16:21Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!