Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Ekologické nakupovanie – dbajte na svoje spotrebiteľské rozhodnutia

A picture
© shutterstock.com - monticello
Naše prežitie závisí od prírodných zdrojov Zeme, ale ak ich budeme aj naďalej používať rovnakým spôsobom, môžu sa vyčerpať rýchlejšie, ako si myslíme. Preto musíme konať už teraz.

Čas na zmenu

Naša nadmerná konzumácia vyčerpáva prírodné zdroje a ohrozuje prosperitu budúcich generácií. Ak v tom budeme pokračovať, do roku 2050 budeme na uspokojenie nášho dopytu potrebovať ďalšiu planétu.

Súčasný trend však môžeme zvrátiť zmenou nášho životného štýlu a získaním ekologických spotrebiteľských návykov.

 

Lepšie využitie zdrojov

Je načase, aby sme sa znova zamysleli nad našimi zvykmi, pôvodom výrobkov a spôsobom ich výroby, aby sme predchádzali vzniku odpadov, prijímali ekologickejšie rozhodnutia, pozornejšie čítali etikety, opätovne používali výrobky, recyklovali a vytvorili priestor pre prírodu.

 

Generation AWAKE: Dlhá cesta k malej zmene

Generation Awake je projekt pre ľudí, ktorí chcú žiť svoj život naplno bez poškodzovania prírody. Získajte tipy na malé, inteligentné zmeny, ktoré môžete zapracovať do svojich každodenných návykov, a zistite, ako vaše voľby ovplyvňujú vaše osobné blaho aj planétu. Byť súčasťou Generation Awake znamená byť lepšie informovaný.

 

Len v Európe ročne spotrebujeme 16 ton materiálu na osobu, z čoho 6 ton tvorí odpad a polovica z neho končí v skládkach. Zo zistení Generation Awake tiež vyplýva, že každá osoba vyhodí 180 kg potravín, ktoré sú stále požívateľné.

 

Environmentálna značka EÚ

Environmentálna značka EÚ je určená pre výrobky a služby, ktoré majú malý vplyv na životné prostredie. Hľadajte toto logo v obchodoch, supermarketoch, kempingoch alebo pri rezervácii ubytovania. V elektronickom katalógu nájdete tisíce výrobkov označených environmentálnou značkou EÚ v každej krajine.