Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Aká veľká je vaša vodná stopa?

A picture
© fotolia.com - Leonid Ikan
Vaša vodná stopa je celkový objem sladkej vody použitý pri výrobe tovarov a služieb, ktoré spotrebujete.

Na výrobu vecí bežnej spotreby sa využíva voda. Napríklad na produkciu kilogramu mäsa je jej potrebných približne 16 000 litrov. Výroba jednoduchého bavlneného trička si vyžaduje až 2 500 litrov. Tieto čísla neuvidíte na vašom účte za spotrebu vody a nemôžete ich ani vypiť, cítiť či vidieť, ale tvoria väčšinu vašej vodnej stopy.

 

Water hidden in 1 t-shirt

 

Výpočet vodnej stopy

Pomocou siete na meranie vodnej stopy zistite, aké množstvo vody využívate.

Prečo by vás to malo zaujímať?

Sladkej vody nie je dostatok. Niektoré oblasti vôbec nie sú schopné uspokojiť dopyt a bojujú s neustálym suchom. Ak chceme túto situáciu zmeniť, musíme zmenšiť našu vodnú stopu.

Začnite!

Šetrite vodou doma – počas umývania zubov vypnite kohútik, používajte menej vody v záhrade a do výlevky nevylievajte lieky, farbivá alebo iné znečisťujúce látky. Viac tipov a faktov nájdete na webovej lokalite Predstavte si všetku tú vodu.

 

Svetový deň vody

Svetový deň vody sa koná každý rok 22. marca – poukazuje na význam sladkej vody a podporuje udržateľné hospodárenie s jej zdrojmi. Počas celého roka sa celosvetovo organizujú rôzne podujatia.

 

 

Journée mondiale de l'eau

La Journée mondiale de l'eau, organisée chaque année le 22 mars, est l'occasion de rappeler à quel point l'eau douce est importante, et d'encourager la gestion durable des ressources en eau. Tout au long de l'année, des événements sont organisés partout dans le monde.

 

Dátum uverejnenia str., 08/05/2013 - 12:46


Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!