Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Klimato kaita

Dėl ko keičiasi mūsų klimatas ir kaip galite padėti apsaugoti mūsų planetą?

Orai arba klimatas dėl žmogaus veiklos pradėjo keistis ne mažiau kaip prieš 100 metų. Kai, šildydami savo būstus, deginame anglis, naftos produktus ir dujas, važinėjame automobiliais ar gaminame elektros energiją, išsiskiria anglies dvideginio dujos (CO2). Jos Žemės atmosferoje sulaiko Saulės šilumą, todėl ir vadinamos šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis.

Tokiomis savybėmis labai pasižymi ir metanas, kurį išskiria milijonai pasaulio fermose auginamų galvijų.

 

Domino efektas

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų atmosferoje yra dėl natūralių priežasčių, bet mums jų išskiriant vis daugiau ir daugiau, Žemė pradeda įšilti. Dėl to kyla vis daugiau niokojančių potvynių, audrų ir kitų gaivalinių nelaimių. Dėl to taip pat tirpsta ašigalių ledynai ir ima kilti jūros lygis. Pasaulinis atšilimas sukuria domino efektą – nukenčia ir žmonija, ir augalai, ir gyvūnai.

 

Jūsų gyvenimo būdas ir klimato kaita

Dėl kokių jūsų veiksmų į atmosferą išskiriama daugiau anglies dvideginio? Tai sužinosite, jeigu apskaičiuosite savo anglies pėdsaką.

 

Ką galite padaryti?

Pasodinkite medį. Medžiai sugeria anglies dvideginį ir taip padeda mažinti klimato kaitą. Vykdant milijardo medžių kampaniją nuo 2006 m. pasodinta milijardas medžių. Dabar ši kampanija vykdoma pagal vaikų iniciatyvą „Sodinukai planetai“, kurią pradėjo moksleivis Felixas Finkbeineris. Felixo kreipimasis Jungtinėse Tautose.

Išjunkite šviesą. Kovo 23 d. 20.30 val. galite solidarizuotis su visais, kam rūpi mūsų planeta, tiesiog išjungdamas visas šviesas namuose. Per Žemės valandą tą patį padarys šimtai milijonų žmonių visame pasaulyje. Visada ir visur, kai tik galite, taupykite energiją.

 

Auklėkite jaunąją kartą. Pasakokite mažiesiems broliukams ir sesutėms apie klimato kaitą ir skatinkite juos veikti. Tai daryti jums padės toliau nurodyti žaidimai.