Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Změna klimatu

Co způsobuje změnu klimatu? Jak můžete pomoci chránit naši planetu i vy?

Lidé začali výrazným způsobem ovlivňovat klimatické poměry zejména v posledních 100 letech. Když spalujeme uhlí, ropu a zemní plyn, abychom mohli vytopit naše domovy, pohánět auta či vyrábět elektřinu, dochází k úniku oxidu uhličitého do ovzduší. Jedná se o plyn, který zadržuje sluneční teplo v atmosféře Země, a proto se mu říká skleníkový plyn.

Dalším významným skleníkovým plynem je methan, který produkuje dobytek na celém světě.

 

Dominový efekt

Skleníkové plyny existují v atmosféře i přirozeně. Jelikož jich však produkujeme stále více, začíná se Země zahřívat. To způsobuje dramatické výkyvy počasí a vznikají záplavy a silné vichřice s devastujícími účinky. Dochází zároveň k tání polárních ledovců, což vede ke zvyšování hladiny moří. Globální oteplování tak vytváří dominový efekt, který postihuje lidstvo, zvířata i rostliny.

 

Váš životní styl a změna klimatu

Které vaše činnosti způsobují zvyšování obsahu oxidu uhličitého v atmosféře? Zjistit to můžete tak, že si vypočítáte svou uhlíkovou stopu.

 

Co můžete udělat vy?

Zasaďte strom – Stromy vstřebávají oxid uhličitý, a zmenšují tak dopad změny klimatu. Prostřednictvím kampaně „Miliarda stromů“ se od roku 2006 ročně zasadí miliarda stromů. Kampaň nyní probíhá v rámci dětské iniciativy „Plant-for-the-Planet“, kterou zahájil školák Felix Finkbeiner. Podívejte se na Felixův projev v OSN.

Zhasínejte světla – Dne 23. března v 19:30 můžete ukázat, že vám záleží na naší planetě, tím že prostě zhasnete doma světla. Během tzv. Hodiny Země tak učiní stovky milionů lidí na celém světě. Energii však můžete šetřit kdykoli, kdekoli a jakkoli.

 

Vzdělávejte příští generaci – Řekněte svým mladším sourozencům o změně klimatu a přesvědčte je, aby se i oni zapojili prostřednictvím těchto interaktivních her.