Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Klimata pārmaiņas

Kas izraisa klimata pārmaiņas, un ko vari darīt, lai palīdzētu pasargāt mūsu planētu?

Cilvēku sabiedrība ietekmē meteoroloģiskās situācijas izmaiņas kā minimums nu jau 100 gadus. Kad dedzinām ogles, naftu un dabasgāzi, lai apsildītu mājas, darbinātu mašīnas vai ražotu elektrību, atmosfērā tiek izmests oglekļa dioksīds (CO2). Šī gāze Zemes atmosfērā izveido barjeru saules stariem, tāpēc to sauc par siltumnīcefekta gāzēm.

Vēl viena siltumnīcefekta gāze ir metāns, ko ražo miljoniem lopkopības saimniecību visā pasaulē.

 

Domino efekts

Zemes atmosfērā ir siltumnīcefekta gāzes, tomēr, mums ražojot tās arvien vairāk, klimats uz Zemes kļūst siltāks. Rezultātā veidojas dramatiski klimatiskie apstākļi — postoši plūdi un vētras. Klimata izmaiņu dēļ kūst polārais ledus un paaugstinās jūras līmenis. Globālajai sasilšanai ir domino efekts, kas ietekmē cilvēci, augus un dzīvniekus.

 

Tavs dzīvesveids un klimata pārmaiņas

Kādas tavas darbības palielina oglekļa dioksīda izmešus atmosfērā? Noskaidro to, aprēķinot savu “oglekļa pēdu”!

 

 

Ko vari darīt

Iestādi koku – koki uztver oglekļa dioksīdu un tā palīdz mazināt klimata pārmaiņas. Pateicoties “Miljards koku” kampaņai, kopš 2006. gada katru gadu tiek iestādīti miljards koku. Tagad šo kampaņu virza bērnu iniciatīva “Plant-for-the-Planet” (stādi planētai). Tās iniciators ir skolnieks Fēlikss Finkbeiners. Skaties Fēliksa uzrunu Apvienoto Nāciju Organizācijā.

Izdzēs gaismu – 23. martā plkst. 20.30 vari apliecināt savas rūpes par planētu, vienkārši izdzēšot gaismu. Zemes stundā simtiem miljonu cilvēku visā pasaulē rīkosies tāpat. Un, protams, taupi enerģiju, kur un kā vien vari.

 

Izglīto nākamās paaudzes – stāsti jaunākajiem brāļiem un māsām par klimata pārmaiņām un iedrošini viņus rezultatīvi rīkoties, spēlējot šīs interaktīvās spēles.