Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Zmena klímy

Aké sú príčiny klimatických zmien a ako môžete pomôcť chrániť našu planétu?

Ľudia začali ovplyvňovať klimatické podmienky najmä v posledných 100 rokoch. Keď spaľujeme uhlie, ropu alebo zemný plyn, aby sme mohli zakúriť v našich domovoch, poháňať naše autá alebo vyrábať elektrinu, dochádza k úniku oxidu uhličitého (CO2) do ovzdušia. Ten zadržiava teplo zo slnečného žiarenia v zemskej atmosfére – preto sa označuje ako skleníkový plyn.

Ďalším významným skleníkovým plynom je metán, ktorý produkuje dobytok na celom svete.

 

Domino efekt

Skleníkové plyny sa v atmosfére vyskytujú prirodzene, ale keďže ich vyrábame stále viac, Zem sa začína otepľovať. Spôsobuje to dramatickejšie zmeny počasia so zničujúcimi vplyvmi, akými sú záplavy a silné vetry. Ich vplyvom dochádza aj k topeniu polárnych ľadovcov a stúpaniu hladiny morí. Globálne otepľovanie vytvára domino efekt, ktorý ovplyvňuje ľudstvo, rastliny a živočíchy.

 

Váš životný štýl a zmena klímy

Ktoré vaše činnosti zvyšujú množstvo oxidu uhličitého v atmosfére? Zistiť to môžete tak, že si vypočítate svoju uhlíkovú stopu.

 

Čo môžete urobiť?

Zasaďte strom – stromy vstrebávajú oxid uhličitý a tak pomáhajú zmenšovať dosah klimatických zmien. V rámci kampane Miliarda stromov sa od roku 2006 vysadí každý rok miliarda stromov. Za kampaň v súčasnosti zodpovedá detská iniciatíva Plant-for-the-Planet (Saďme pre planétu), ktorú založil školák Felix Finkbeiner. Pozrite si príhovor Felixa v OSN.

Zhasnite svetlá – 23. marca o 20:30 môžete jednoducho zhasnúť svetlá a ukázať tak, že vám záleží na našej planéte. Stovky miliónov ľudí na celom svete urobia to isté počas Hodiny Zeme. A nezabudnite šetriť energiu kedykoľvek, kdekoľvek a akokoľvek môžete.

 

Vzdelávajte budúce generácie – poučte mladších súrodencov o zmene klímy a nabádajte ich, aby sa aj oni zapojili prostredníctvom týchto interaktívnych hier.