Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Podnebne spremembe

Kaj povzroča podnebne spremembe in kako lahko prispevaš k varstvu našega planeta.

Človek s svojimi dejavnostmi povzroča vremenske (podnebne) spremembe že vsaj zadnjih 100 letih. Pri izgorevanju premoga, nafte in zemeljskega plina za ogrevanje naših domov, poganjanje naših avtomobilov ali proizvodnjo električne energije se sprošča ogljikov dioksid. Ta plin nato zadržuje sončno toploto v zemeljski atmosferi, zato ga imenujemo toplogredni plin.

Drugi pomemben toplogredni plin je metan, ki ga sprošča na milijone glav živine na kmetijah po vsem svetu.

 

Verižni učinek

Toplogredni plini so naravno navzoči v ozračju, ker pa proizvajamo čedalje večje količine teh plinov, se zemljino ozračje vse bolj segreva. To povzroča ekstremne vremenske pojave, denimo poplave in močne viharje z uničujočimi posledicami. Zaradi tega se topi tudi večni led na Zemljinih tečajih, kar povzroča dvigovanje morske gladine. Globalno segrevanje ozračja ima verižni učinek in vpliva na ljudi, rastline in živali.

 

Življenjski slog in podnebne spremembe

S katerimi dejavnostmi prispevaš k povečanju izpusta ogljikovega dioksida v ozračje? Preveri in izračunaj svoj ogljični odtis.

 

 

Kaj lahko storiš

Posadimo drevo – drevesa vsrkavajo ogljikov dioksid in pomagajo ublažiti podnebne spremembe. V okviru kampanje OZN za sajenje dreves so od leta 2006 posadili milijardo dreves na leto. Kampanja zdaj poteka v okviru otroške pobude Posadimo za planet, ki jo je ustanovil učenec Felix Finkbeiner. Oglej si Felixov govor v OZN.

Ugasni luči – 23. marca ob 20.30 lahko preprosto ugasneš luči in tako pokažeš skrb za naš planet. Milijoni ljudi po vsem svetu bodo ravnali enako v okviru okoljske pobude Ura za Zemljo. Najbolje pa je seveda, če z energijo varčuješ vedno in povsod.

 

Vzgajaj naslednjo generacijo – pouči svoje mlajše brate in sestre o podnebnih spremembah ter jih z interaktivnimi igrami spodbudi k drugačnemu ravnanju.