Avrupa Gençlik Portalı
Avrupa’daki gençler için bilgiler ve fırsatlar.

İklim değişimi

İklimimizin değişmesine neden olan nedir ve gezegenimizi korumak için ne yapabilirsiniz?

Medeniyet en az son yüz yılda ortalama hava koşullarında –iklimde- değişikliklere yol açmaktadır. Evlerimizi ısıtmak, arabalarımıza güç vermek veya elektrik üretmek için kömür, petrol ve doğal gaz yaktığımızda karbondioksit gazı (CO2) salınımı oluşur. Bu gazlar güneşin ısısını Dünyanın atmosferinde hapsederler bu sebeple bunlara sera gazı denmektedir.

Bir diğer önemli sera gazı dünya genelindeki çiftliklerde bulunan büyükbaş hayvanlarca üretilen metan gazıdır.

 

Domino etkisi

Sera gazları atmosferde doğal olarak bulunurlar, ancak biz bu gazları gittikçe daha da fazla ürettikçe Dünya ısınmaya başlamaktadır. Bu durum yıkıcı etkisi olan seller, şiddetli fırtınalar gibi daha dramatik hava koşullarına yol açmaktadır. Ayrıca kutuplardaki buzullar erimekte olup bunun anlamı deniz seviyesinin yükselmesidir. Küresel ısınma bir domino etkisi yaratarak insanlığı, bitkileri ve hayvanları etkilemektedir.

 

Yaşam tarzımız ve iklim değişimi

Atmosferdeki karbondioksit miktarını artıracak neler yapıyorsunuz? Karbon ayak izinizi hesaplayarak öğrenin.

 

Ne yapabilirsiniz?

Ağaç dikin – Ağaçlar karbondioksiti soğurarak iklim değişikliklerini azaltmaya yardımcı olurlar. 2006 yılından bu yana bir milyar ağaç kampanyası ile bir milyar ağaç dikilmiştir. Kampanya, şu anda Felix Finkbeiner isimli öğrenci tarafından oluşturulan Gezegen için Bitki isimli çocuk girişimi tarafından yürütülmektedir.  Felix’i BM’ye hitap ederken izleyin.

Işıklarınızı söndürün – 23 Mart tarihinde saat akşam 8.30’da gezegenimize ilişkin kaygılarınızı ışıklarınızı söndürerek gösterebilirsiniz. Yüz milyonlar Dünya Saati sırasında tüm dünyada aynı şeyi yapıyor olacaklar. Ve nerede, ne zaman ve nasıl yapabiliyorsanız enerji tasarrufu yapın.

 

Gelecek nesilleri eğitin – Küçük kardeşlerinize iklim değişimini öğretin ve onları aşağıdaki interaktif oyunlarla fark yaratmaya teşvik edin.