Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Rädda träden

Skogar och skogsmark täcker 42 % av EU:s landyta och utgör 5 % av världens skogar. Skogen bidrar till att reglera klimatet och skydda oss mot naturkatastrofer.

Avskogningen fortsätter i oroväckande takt. Skogarna täcker omkring 30 % av världens landyta, men mellan 1990 och 2005 försvann 3 %. Skogsskövling leder till erosion och ökad risk för översvämning och står för 15–20 % av koldioxidutsläppen i världen. En interaktiv karta från Global Forest Watch visar hur stor skogsyta som har försvunnit de senaste 15 åren.

 

Hjälp till att rädda skogarna!

  • Skriv inte ut mejl och dokument i onödan
  • Använd returpapper eller gör ditt eget papper
  • Plantera ett träd
  • Köp begagnade möbler
  • Tipsa släkt och vänner
  • Gå med i eller stöd en skogsorganisation (se länkarna)

 

Läs mer:

Europeiska skogsinstitutet

EU:s skogspolitik

EU:s strategi för biologisk mångfald

En ny EU-skogsstrategi: för skogarna och den skogsbaserade sektorn (2013)

Skogsbruksplaner eller motsvarande instrument

Forest Focus-förordningen om att skydda skogarna mot luftföroreningar och bränder

Den levande regnskogen (Greenpeace) – internationell uppsatstävling och debatt för skolor

 

 

 

 

 

 

Publicerad: Fre, 13/11/2015 - 11:06


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!