Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Rešimo gozdove!

Gozdovi pokrivajo 42 % površine EU. Delež gozdov EU v svetovnem merilu znaša pet odstotkov. Gozdovi pripomorejo k uravnavanju podnebja in nas ščitijo pred naravnimi nesrečami.

Krčenje gozdov se nevarno širi – gozdovi pokrivajo približno 30 % zemeljske površine, vendar je bilo med letoma 1990 in 2005 uničenih 3 % vseh gozdov v svetu. Krčenje gozdov povzroča erozijo tal in povečano nevarnost poplav, povezano je s približno 15–20 % svetovnih emisij CO2. Na interaktivnem zemljevidu organizacije Global Forest Watch si poglej, koliko se je zmanjšala pokritost z gozdovi v zadnjih 15 letih.

 

Kaj lahko storiš za reševanje gozdov

  • Papir uporabljaj samo za res pomembne stvari – poskušaj čim manj tiskati
  • Uporabljaj ali si naredi svoj recikliran papir
  • Posadi drevo
  • Kupuj rabljeno pohištvo
  • O tem povej svojim prijateljem in družini
  • Pridruži se ali podpri ustrezno organizacijo (glej povezave)

 

Dodatne informacije:

 

Evropski inštitut za gozdove

Politika EU o gozdovih in povezani ukrepi

Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020

Nova gozdarska strategija EU: za gozdove in gozdarski sektor (2013)

Načrti za gospodarjenje z gozdovi ali enakovredni instrumenti

Uredba Forest focus o varstvu gozdov pred onesnaženostjo zraka in požari

Organizacija The Living Rainforest (Greenpeace) – mednarodni natečaj za najboljši esej in razprava za šole

 

 

 

 

Objavljeno: pet, 13/11/2015 - 11:04


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebuješ pomoč ali nasvet?

možnosti Vprašaj nas!