Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Zachráňte stromy

Lesy a zalesnené plochy pokrývajú viac ako 42 % územia EÚ a lesy EÚ predstavujú 5 % svetovej lesnej plochy. Lesy pomáhajú regulovať klímu a chránia nás pred prírodnými katastrofami.

Odlesňovanie napreduje alarmujúcou rýchlosťou – lesy pokrývajú približne 30 % svetovej pevniny, stratili sme však 3 % ich plochy medzi rokmi 1990 a 2005. Odlesňovanie spôsobuje eróziu pôdy a zvýšené riziko povodní a súvisí s približne 15 až 20 % celosvetových emisií CO2. Ak vás zaujíma, o koľko stromov sme prišli za posledných 15 rokov, pozrite si interaktívne mapy Global Forest Watch.

 

Ako môžete pomôcť zachrániť lesy

  • Papier používajte len na dôležité veci – obmedzte tlačenie
  • Používajte recyklovaný papier alebo si ho sami vyrobte
  • Zasaďte strom
  • Kupujte používaný nábytok
  • Hovorte na túto tému s priateľmi a rodinou
  • Staňte sa členom alebo podporte lesnícke organizácie (pozri súvisiace odkazy)

 

Ďalšie informácie:

 

Európsky lesný inštitút

Lesy EÚ a politiky súvisiace s lesmi

Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020.

Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ: Pre lesy a sektor lesného hospodárstva (2013)

Lesohospodárske plány alebo rovnocenné nástroje

Nariadenie Forest Focus na ochranu lesov pred znečistením ovzdušia a požiarmi

Živý dažďový prales (Greenpeace) – medzinárodná súťaž o najlepšiu esej a diskusia pre školy

 

 

 

 

Dátum uverejnenia: pia., 13/11/2015 - 11:03


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!