Europski portal za mlade
Informacije i mogućnosti za mlade u Europi

Spasimo drveće

Šume i šumska područja prekrivaju više od 42 % kopnene površine EU-a, a šume EU-a čine 5 % svjetskih šuma. Šume pomažu u reguliranju klime i štite nas od prirodnih katastrofa.

Odšumljavanje se odvija zabrinjujućom brzinom – šume pokrivaju oko 30 % kopnene površine zemlje, a između 1990. i 2005. izgubljeno je 3 % šuma. Odšumljavanje vodi k eroziji tla i povećava opasnost od poplava te se povezuje s 15 – 20 % ukupnih emisija CO2 u svijetu. Na interaktivnoj karti stranice Global Forest Watch pogledaj koliko je površina pokrivenih drvećem izgubljeno u posljednjih 15 godina.

 

Kako možeš pomoći u očuvanju šuma

  • Papirom se koristi samo kada je to stvarno potrebno – nemoj previše ispisivati na papir
  • Koristi se recikliranim papirom ili sam recikliraj papir
  • Zasadi stablo
  • Kupuj korišteni namještaj
  • Informiraj prijatelje i obitelj o tome
  • Pridruži se organizacijama za zaštitu šuma i podupri njihov rad (vidjeti poveznice)

 

Saznaj više:

 

Europski šumarski institut

Šume EU-a i politike povezane sa šumama

Strategija  bioraznolikosti EU-a za 2020..

Nova strategija EU-a za šume: za šume i sektor povezan sa šumama (2013.)

Planovi upravljanja šumama ili jednakovrijedni instrumenti

Uredba o nadzoru na šumama radi zaštite šuma od atmosferskog zagađenja i požara

Živa šuma (Greenpeace) – međunarodno natjecanje u pisanju sastavka i vođenju rasprava u školama

 

 

 

 

Objavljeno: pet, 13/11/2015 - 10:50


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebna vam je stručna pomoć ili savjet?

Pitajte nas!