Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Chraňte lesy

Lesy a zalesněné plochy pokrývají přes 42 % území EU, přičemž evropské lesy tvoří 5 % celosvětového lesního fondu. Význam lesů je ohromný: regulují podnebí a chrání nás tak před přírodními katastrofami.

Lesy pokrývají 30 % pevniny planety Země. Tempo odlesňování se však znepokojivě zvyšuje: jen mezi lety 1990 a 2005 ubylo na světě 3 % zalesněných ploch.   Odlesňování vede k erozi půdy a zvyšuje riziko vzniku záplav. V důsledku úbytku lesů navíc vzniká 15–20 % celosvětových emisí CO2. Podívej se na interaktivní mapu iniciativy Global Forest Watch, která ukazuje celosvětový úbytek lesů za posledních 15 let.

 

A co můžeš pro záchranu lesů udělat ty?

  • Snaž se šetřit papírem a tisknout si jen to nejdůležitější.
  • Používej recyklovaný papír. Můžeš si ho dokonce i sám vyrobit.
  • Zasaď strom.
  • Kupuj si nábytek z druhé ruky
  • Dělej osvětu doma a u kamarádů
  • Zapoj se do činnosti organizace na ochranu lesů

 

Další informace:

Evropský lesnický institut

Opatření EU na podporu lesů

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020.

Nová strategie EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví (2013)

Plány obhospodařování lesů a podobné nástroje

Nařízení zaměřené na ochranu lesů proti znečišťování ovzduší a požárům

„The Living Rainforest“ – mezinárodní soutěž organizace Greenpeace o nejlepší esej na téma ochrany pralesů určená školám

 

 

 

 

Zveřejněno: pá, 13/11/2015 - 10:39


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz