Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Спасявайте дървета

Горите и залесените площи покриват над 42 % от територията на ЕС, а горите в ЕС са 5 % от горите по света. Горите помагат за регулиране на климата и ни защитават от природни бедствия.

Обезлесяването напредва с тревожни темпове — горите покриват около 30 % от сушата в света, но 3 % от тях са били унищожени в периода между 1990 г. и 2005 г. Обезлесяването води до ерозия на почвата и засилване на риска от наводнения, а освен това е свързано с около 15—20 % от емисиите на CO2. Разгледайте интерактивната карта на Global Forest Watch, за да видите колко залесени площи са били унищожени през последните 15 години.

 

Как можете да помогнете за спасяването на горите

  • Използвайте хартия само за важни неща — избягвайте прекомерното разпечатване
  • Използвайте или си направете собствена рециклирана хартия
  • Посадете дърво
  • Купувайте мебели втора употреба
  • Разпространете тази информация сред приятелите и близките си
  • Присъединете се към организации за защита на горите или подкрепете такива организации (вижте връзките по темата)

 

Научете повече:

 

Европейски институт за гората

Политики на ЕС за горите и свързаните с тях области

Стратегия на ЕС за биоразнообразието за 2020 г..

Нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство (2013 г.)

Планове за управление на горите или еквивалентни инструменти

Законодателство за защита на горите от атмосферно замърсяване и пожари

„Дъждовна гора“ (Грийнпийс) – международен конкурс за есе и дебат за училищата

 

 

 

 

 

 

 

Публикувана на: пет, 13/11/2015 - 10:38


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!