Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Plan działania na rzecz pracy z młodzieżą i polityki młodzieżowej

Action Plan
Co można zrobić, aby promować integrację europejską w regionie Bałkanów Zachodnich? Aby odpowiedzieć na to pytanie, na spotkaniu młodzieży z Europy i Bałkanów Zachodnich w Lublanie przedstawiono plan działania na rzecz pracy z młodzieżą i polityki młodzieżowej.

55 osób pracujących z młodzieżą, osób kształtujących politykę i zainteresowanych osób z odpowiednich organizacji spotkało się we wrześniu 2016 r. w Lublanie na spotkaniu młodzieży z Europy i Bałkanów Zachodnich. Spotkanie poświęcone było łączeniu pracy na rzecz młodzieży i polityki młodzieżowej w taki sposób, by zagwarantować uwzględnienie głosu młodzieży w kształtowaniu polityki młodzieżowej.

 

Uczestnicy, pochodzący z 15 krajów objętych programem Erasmus+ i krajów partnerskich położonych w Bałkanach Zachodnich, przedstawili plan działania zawierający następujące sugestie dotyczące pracy z młodzieżą i polityki młodzieżowej:   
 

§  wzmacnianie edukacji obywatelskiej i edukacji pozaformalnej 


§  wspieranie przedsiębiorczości młodzieży w ramach uczenia się pozaformalnego 


§  zachęcanie młodych ludzi do aktywnego udziału w kształtowaniu polityki 


§  rozwijanie umiejętności medialnych poprzez pracę z młodzieżą 


§  wzmacnianie promocji istniejących programów i zwiększanie ich dostępności 


§  zacieśnianie więzi między kształceniem formalnym i pozaformalnym.

 

Zaproponowany plan zawiera sugestie dla osób pracujących z młodzieżą i kształtujących politykę młodzieżową w takich dziedzinach jak obywatelstwo europejskie, uczestnictwo młodzieży, włączenie społeczne, zatrudnienie młodzieży, rozliczenie się z przeszłością i walka z radykalizacją i ekstremizmem.

 

Dlaczego potrzebne są działania? W regionie Bałkanów Zachodnich kryzys gospodarczy w połączeniu z kryzysem uchodźczym wpłynęły na wzrost sceptycyzmu w stosunku do Unii Europejskiej i wywołały rosnącą falę skrajnego nacjonalizmu i prawicowego populizmu.

 

Odpowiedzią na to jest proces berliński, dążący do wspierania stabilności i bezpieczeństwa poprzez tworzenie silniejszych więzi z Bałkanami Zachodnimi i udzielanie im większego wsparcia. W obszarze młodzieży elementem procesu jest pozytywny program działań na rzecz młodzieży Bałkanów Zachodnich, zapoczątkowany przez Słowenię na szczycie w Brdzie w 2015 r. i kontynuowany w ramach paryskiej konferencji „Łącząc młodzież” w 2016 r.

 

Opublikowane: śr., 20/12/2017 - 11:30


Tweet Button: 

Inne strony


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie