Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Akčný plán pre prácu s mládežou a politiku v oblasti mládeže

Action Plan
Čo možno urobiť na podporu európskej integrácie v regióne západného Balkánu? V snahe odpovedať na túto otázku navrhlo Stretnutie mládeže Európy a západného Balkánu, ktoré sa konalo v Ľubľane, akčný plán pre prácu s mládežou a politiku v oblasti mládeže.

 

V septembri 2016 sa v Ľubľane stretlo 55 mládežníckych pracovníkov, tvorcov politiky a zainteresovaných osôb z príslušných organizácií na Stretnutí mládeže Európy a západného Balkánu zameranom na prepojenie práce s mládežou a politiky v oblasti mládeže, aby sa zaistilo, že táto tematika dostane priestor pri vytváraní politiky v oblasti mládeže.

 

Účastníci z 15 krajín zapojených do programu Erasmus+ a partnerských krajín zo západného Balkánu zostavili akčný plán, ktorý obsahuje tieto návrhy pre prácu s mládežou a politiku v oblasti mládeže:        
 

§  posilnenie občianskej výchovy v prostredí neformálneho vzdelávania, 


§  rozvoj podnikania mládeže v oblasti neformálneho vzdelávania, 


§  podpora aktívnej účasti mladých ľudí na tvorbe politiky, 


§  rozvoj mediálnej gramotnosti prácou s mládežou, 


§  zlepšenie podpory existujúcich programov a prístupu k nim, 


§  vytvorenie užšieho prepojenia medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním.

 

Uvedený plán predkladá návrhy pre pracovníkov s mládežou a mladých tvorcov politiky v oblastiach, ako je európske občianstvo, zapojenie mládeže, sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých ľudí, vyrovnanie sa s minulosťou a boj proti radikalizácii a extrémizmu.

 

Prečo? V regióne západného Balkánu viedla hospodárska kríza spolu s utečeneckou krízou k zvýšenému skepticizmus v súvislosti s Európskou úniou a podnietila rast národnému extrémizmu a pravicového populizmu.

 

V reakcii na to sa Berlínsky proces usiluje o posilnenie stability a bezpečnosti prostredníctvom silnejších väzieb s regiónom západného Balkánu a podpory. V oblasti mládeže prebieha tento proces v rámci pozitívneho programu pre mládež na západnom Balkáne, ktorý iniciovalo Slovinsko na summite v Brde v roku 2015 a pokračoval v roku 2016 konferenciou zameranou na spájanie mládeže v Paríži.

 

Dátum uverejnenia: str., 20/12/2017 - 11:15


Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!