Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Akcijski načrt za delo mladih in mladinska politika

Action Plan
Kako spodbuditi evropsko povezovanje na Zahodnem Balkanu? Na srečanju European Western Balkans Youth Meeting v Ljubljani so predlagali akcijski načrt za delo mladih in mladinsko politiko.

55 mladinskih delavcev, snovalcev politike in deležnikov iz zadevnih organizacij se je septembra 2016 srečalo v Ljubljani na dogodku Europe-Western Balkans Youth Meeting o povezovanju mladinskega dela in mladinske politike. Namen srečanja je bil zagotoviti, da mladi lahko sodelujejo pri pripravi mladinske politike.

 

Udeleženci iz 15 držav programa Erasmus+ in partnerskih držav Zahodnega Balkana so predstavili  akcijski načrt z naslednjimi predlogi za mladinsko delo in mladinsko politiko:
 

§  okrepiti državljansko vzgojo in neformalno izobraževanje 


§  spodbujati podjetništvo mladih in neformalno učenje 


§  spodbujati aktivno sodelovanje mladih pri oblikovanju politike 


§  razvijati medijsko pismenost z mladinskim delom 


§  spodbujati poznavanje in dostop do obstoječih programov 


§  vzpostavljati tesnejše povezave med formalnim in neformalnim izobraževanjem

 

Načrt vsebuje predloge za mladinske delavce in snovalce mladinskih politik na področjih, kot so evropsko državljanstvo, udeležba mladih, socialna vključenost, zaposlovanje mladih, premagovanje posledic preteklosti ter boj proti radikalizaciji in ekstremizmu.

 

Zakaj? V regiji Zahodnega Balkana sta ekonomska kriza in kriza beguncev povečali dvom glede Evropske unije ter sprožili nacionalni ekstremizem in desni populizem.

 

Berlinski proces si zato prizadeva povečati stabilnost in varnost z močnejšimi povezavami in podporo regiji Zahodnega Balkana. Mladim je namenjena Pozitivna agenda za mlade na Zahodnem Balkanu, ki jo je predlagala Slovenija na srečanju na vrhu na Brdu leta 2015, leta 2016 pa so jo obravnavali na konferenci v Parizu  Connecting Youth Conference.

 

Objavljeno: sre, 20/12/2017 - 10:59


Tweet Button: 

Sorodne povezave


Info for young people in the western balkans

Potrebuješ pomoč ali nasvet?

možnosti Vprašaj nas!