Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Handlingsplan för ungdomsverksamhet och ungdomspolitik

Action Plan
Hur kan vi främja den europeiska integrationen på västra Balkan? Deltagarna på ungdomsmötet för EU och västra Balkan, som hölls i Ljubljana, föreslår en handlingsplan för ungdomsverksamhet och ungdomspolitik.

55 ungdomsarbetare, beslutsfattare och aktörer från olika organisationer träffades i Ljubljana i september 2016 på ungdomsmötet för EU och västra Balkan för att diskutera ungdomsfrågor och se till att de unga kan påverka politiken.

 

Deltagarna från 15 program- och partnerländer i Erasmus+ på västra Balkan lade fram en handlingsplan med följande förslag:   
 

§  Stärka samhällsutbildningen i icke-formell utbildning. 


§  Främja ungdomars entreprenörskap i icke-formellt lärande. 


§  Uppmuntra unga att påverka politiken. 


§  Utveckla mediekunskap genom ungdomsverksamhet. 


§  Främja och förbättra tillgången till befintliga program. 


§  Skapa närmare kopplingar mellan formell och icke-formell utbildning.

 

Handlingsplanen innehåller förslag för ungdomsledare och beslutsfattare på områden som europeiskt medborgarskap, ungdomars deltagande, social delaktighet, ungdomsarbetslöshet, att göra upp med det förflutna och bekämpa radikalisering och extremism.

 

Varför? I västra Balkanregionen har den ekonomiska krisen och flyktingkrisen lett till en ökande skepsis mot EU och en växande nationell extremism och högerpopulism.

 

Som svar försöker Berlinprocessen att skapa stabilitet och säkerhet genom starkare band med och stöd till västra Balkan. På ungdomsområdet ramas processen in av den positiva agendan för unga på västra Balkan, som startades av Slovenien på toppmötet i Brdo 2015 och följdes 2016 av konferensen Connecting Youth i Paris.

 

Publicerad: Ons, 20/12/2017 - 10:37


Tweet Button: 

Länkar


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!