Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Noorsootöö ja noortepoliitika tegevuskava

Action Plan
Kuidas toetada Euroopa integratsiooni Lääne-Balkani piirkonnas? Sellele küsimusele vastamiseks pakuti Ljubljanas toimunud Euroopa ja Lääne-Balkani noortekohtumisel välja noorsootöö ja noortepoliitika tegevuskava.

 

2016. aasta septembris kogunes 55 noorsootöötajat, poliitikut ja noortega seotud huvirühmade esindajat Ljubljanasse Euroopa ja Lääne-Balkani noortekohtumisele, et arutada võimalusi luua tugevamat sidet noorsootöö ja noortepoliitika vahele ning tagada, et noorsootööga seotud probleeme võetaks arvesse noortepoliitika kujundamisel.

 

15 Erasmus+ programmi- ja partnerriigist pärit osalejad leppisid kokku tegevuskavas, mis sisaldab järgmiseid ettepanekuid noorsootöö ja noortepoliitika kohta:       
 

§  pakkuda paremat kodanikuharidust mitteformaalses õpikeskkonnas; 


§  pakkuda noortele ettevõtlusõpet vabaõppe vormis; 


§  julgustada noori osalema poliitika kujundamises; 


§  arendada noorsootöö raames noorte meediapädevust; 


§  kasutada võimalikult hästi ära olemasolevate programmide võimalusi; 


§  luua tihedamaid sidemeid ametliku ja vabahariduse vahele.

 

Kavas tehakse ettepanekuid noorsootöötajatele ja noortepoliitika kujundajatele valdkondades, nagu Euroopa kodakondsus, noorte osalus, sotsiaalne kaasamine, noorte tööhõive, minevikupärand ning võitlus radikaliseerumise ja äärmuslusega.

 

Miks? Lääne-Balkani piirkonnas on majanduskriis ja sellele järgnenud pagulaskriis pannud paljud kahtlema Euroopa Liidu eesmärkides ning vallandanud kasvava rahvusäärmusluse ja parempopulismi laine.

 

Vastusena sellele otsitakse Berliini protsessiga võimalusi tugevdada stabiilsust ja turvalisust, luues tihedamaid sidemeid Lääne-Balkani riikidega ning pakkudes neile tuge. Noortepoliitika valdkonnas toetab seda protsessi Lääne-Balkani noortele suunatud positiivne tegevuskava, mille algatas Sloveenia Brdo tippkohtumisel 2015. aastal ja mille väljatöötamist jätkati 2016. aastal toimunud  ühendatud noorte konverentsil Pariisis.

 

Avaldatud: Teisip, 19/12/2017 - 15:08


Tweet Button: 

Lingid


Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!