Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Σχέδιο δράσης για τις κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους και την πολιτική για τη νεολαία

Action Plan
Τι μπορεί να γίνει για την προαγωγή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων; Για να δοθεί απάντηση στο ερώτημα αυτό, η ευρωπαϊκή συνάντηση νέων των Δυτικών Βαλκανίων, που πραγματοποιήθηκε στη Λιουμπλιάνα, πρότεινε ένα σχέδιο δράσης για τις κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους και την πολιτική για τη νεολαία.

 

55 εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας, φορείς χάραξης πολιτικής και ενδιαφερόμενοι από σχετικές οργανώσεις συναντήθηκαν στη Λιουμπλιάνα τον Σεπτέμβριο του 2016, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνάντησης νέων των Δυτικών Βαλκανίων, για να συζητήσουν σχετικά με το πώς μπορούν να συνδυαστούν οι κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους με την πολιτική για τη νεολαία ώστε να διασφαλισθεί ότι οι πρώτες θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της πολιτικής αυτής.

 

Οι συμμετέχοντες, από 15 χώρες του προγράμματος Erasmus+ και χώρες-εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων, υπέβαλαν ένα Σχέδιο δράσης με τις παρακάτω προτάσεις για κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους και για την πολιτική για τη νεολαία:          
 

§  ενίσχυση της  αγωγής του πολίτη σε περιβάλλον μη τυπικής εκπαίδευσης 


§  ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων σε πλαίσιο μη τυπικής μάθησης 


§  ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των νέων στη χάραξη πολιτικής 


§  ανάπτυξη των γνώσεων σχετικά με τα μέσα επικοινωνίας, μέσω κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους 


§  ενίσχυση της προαγωγής των υφιστάμενων προγραμμάτων και βελτίωση της πρόσβασης σε αυτά 


§  δημιουργία στενότερων δεσμών μεταξύ της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης.

 

Το σχέδιο διατυπώνει προτάσεις για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε τομείς όπως η συμμετοχή των πολιτών και ιδίως των νέων στα κοινά, η κοινωνική ένταξη, η απασχόληση των νέων, η επεξεργασία των εμπειριών του παρελθόντος και η καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού.

 

Γιατί; Στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με την προσφυγική κρίση, έχει οδηγήσει σε αύξηση του ευρωσκεπτικισμού και έξαρση του εθνικού εξτρεμισμού και του ακροδεξιού λαϊκισμού.

 

Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, η διαδικασία του Βερολίνου επιδιώκει μια μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια μέσω ισχυρότερων δεσμών με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και της στήριξης των χωρών αυτών. Στον τομέα της νεολαίας, η διαδικασία καθορίστηκε στο «Θετικό θεματολόγιο για τη νεολαία στα Δυτικά Βαλκάνια», το οποίο δρομολογήθηκε από τη Σλοβενία στη σύνοδο κορυφής του Brdo το 2015, και αναπτύχθηκε περαιτέρω το 2016 στο Συνέδριο «Connecting Youth» στο Παρίσι.

 

Δημοσιεύθηκε: Τρ, 19/12/2017 - 12:16


Tweet Button: 

Σχετικοί σύνδεσμοι


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!